HOTĂRÂRE nr. 1.264 din 8 decembrie 2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes»
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010  (la 29-10-2012, Titlul hotărârii a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.264 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2012. ) (la 24-03-2015, Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 192 din 18 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015. ) Având în vedere prevederile pct. 4.1. a), b) 2 și pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes», în sumă maximă, în orice moment, de 46 miliarde euro sau echivalent euro din orice valută, denumit în continuare Program. (la 01-04-2021, Articolul 1 a fost modificat de Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 384 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 )  +  Articolul 2Programul este administrat de instituțiile financiare Erste Group Bank AG și Societe Generale, în calitate de aranjori.  +  Articolul 3Caracteristicile fiecărei tranzacții efectuate în cadrul Programului, în ceea ce privește intermediarii tranzacției, sumele, maturitățile, valutele, precum și alte elemente, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 24-03-2015, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 192 din 18 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015. )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 8 decembrie 2010.Nr. 1.264.------