HOTĂRÂRE nr. 671 din 17 august 2000privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată şi modificată prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Taxele pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc se actualizează şi sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenţii economici care organizează şi exploatează activităţi de jocuri de noroc, deja autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt obligaţi sa actualizeze corespunzător nivelul taxelor lunare rămase de achitat, conform noilor niveluri prevăzute în anexa.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 TAXELE ANUALE DE AUTORIZAREpentru obţinerea licenţei de exploatare a jocurilor de noroc1. Pentru fiecare masina mecanică sau electronică cu câştiguri:- 16.695.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 5.460.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 11.235.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou: a) în municipiul Bucureşti:- masa tip ruleta- 991.244.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 57.248.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 933.996.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 668.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 44.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 624.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare; b) în provincie:- masa tip ruleta- 532.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 31.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 500.700.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 334.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 22.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 312.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" şi altele asemenea:- 208.700.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare; şi- 7% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", care se achită în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.4. Pentru alte tipuri de jocuri:- 5% din încasările estimate, dar nu mai puţin de 104.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;- 15% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai puţin de 334.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţie, precum şi alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotărâre a Guvernului;- 18% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai puţin de 532.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin reţelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale stabilite asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite în alineatele precedente.Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima luna în care se înregistrează depăşirea încasărilor estimate.Diferenţa dintre taxa datorată pentru încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira până la data de 25 a lunii următoare.-------------