ORDONANTA nr. 64 din 17 august 2000pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 23 august 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 1 lit. D pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu articolul 14^1 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - De la prevederile prezentei legi sunt exceptate mijloacele fixe şi activele componente ale patrimoniilor aparţinând aeroporturilor, statiilor de cale ferată, porturilor şi Regiei Autonome «Administraţia Naţionala a Drumurilor din România»."  +  Articolul 2Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca BoagiuPreşedinteleAgenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Liviu MarcuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----