HOTĂRÂRE nr. 660 din 10 august 2000pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 17 august 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României, al art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi al art. 20^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se efectuează, la intern, prin structurile abilitate ale acestuia, iar la extern, prin Regia Autonomă "Romtehnica" Bucureşti.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 857/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 4 noiembrie 1999.------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministrul apărării naţionale,Sorin Frunzaverdep. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de stat-------