ORDIN nr. 977 din 4 iulie 2000pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 august 2000    Ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Vamilor, precum şi unităţile sale subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.046/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 28 octombrie 1999.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăMETODOLOGIE 04/07/2000