HOTĂRÂRE nr. 644 din 4 august 2000pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Budapesta la 26 noiembrie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 august 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Budapesta la 26 noiembrie 1999.  +  Articolul 2Cheltuielile privind punerea în practica a prevederilor acordului se suporta din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------p. Preşedintele AgenţieiNaţionale pentru Ştiinţa,Tehnologie şi Inovare,Mircea PuscaMinistru de stat,ministrul afacerilorexterne,Petre Romanp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statACORD 26/11/1999