RECTIFICARE nr. 77 din 16 iunie 2000
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 iulie 2000    În Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, se face următoarea rectificare:- la pct. 2 al art. I, în loc de : 2. Articolele 34-38 se abroga se va citi: 2. Articolele 34-36 şi articolul 38 se abroga.────────────