HOTĂRÂRE nr. 213 din 28 februarie 1973pentru completarea articolului 8 al Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 4 martie 1973    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare se completează, adaugindu-se la articolul 8 un alineat final cu următorul cuprins:"Din soldurile mijloacelor speciale extrabugetare, sumele rămase necheltuite la închiderea anului de plan, constituite pentru organizarea excursiilor, taberelor şcolare şi coloniilor de preşcolari, pot fi utilizate în anul următor pentru organizarea vacantelor copiilor preşcolari şi elevilor."p. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ILIE VERDET-------