LEGE nr. 146 din 26 iulie 2000pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 3 august 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194 din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) Pe revers se afla legenda «150 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUCEAFARULUI POEZIEI ROMÂNEŞTI». În partea inferioară se afla, incrucisate, o ramura de laur şi un toc din până de gasca."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Precizarea detaliată a formei, a materialului din care se confectioneaza medalia, a categoriilor de cetăţeni care vor primi distincţia, modul în care aceasta se va purta, precum şi alte date sunt prevăzute în regulamentul care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."3. Articolul 2 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Medalia comemorativa «150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu» se conferă atât cetăţenilor români, cat şi celor străini, care au dovedit merite deosebite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea operei eminesciene, prin: a) exegeza şi critica literară asupra operei lui Mihai Eminescu; b) editarea în ţara sau peste hotare a operei eminesciene; c) traduceri din opera lui Mihai Eminescu; d) interpretări remarcabile ale poeziilor eminesciene; e) colectionarea, conservarea şi restaurarea materialelor documentare legate de Mihai Eminescu; f) alte forme de valorificare artistică a creatiei eminesciene; g) sprijinirea cu toate mijloacele a promovării în România şi peste hotare a operei eminesciene."4. Articolul 3 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Conferirea medaliei comemorative «150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu» se face pe baza propunerilor primite şi însuşite de Ministerul Culturii în perioada 15 ianuarie 2000 - 15 ianuarie 2001. (2) Numărul medaliilor conferite este egal cu cel al propunerilor însuşite de Ministerul Culturii în perioada determinata la alineatul precedent."5. Articolul 4 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se abroga.6. Alineatul (1) al articolului 5 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Medalia comemorativa «150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu» este o piesa circulara cu diametrul de 35 mm, cu bordura uşor inaltata, surmontata de un inel circular cu diametrul de 20 mm, prin care se trece panglica; pe inel este stantat, începând cu cifra 1, numărul de ordine al medaliei."7. Alineatul (1) al articolului 8 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor pot fi făcute şi înaintate Ministerului Culturii de către Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Culturii, uniunile de creatori, edituri, organizaţii neguvernamentale cu profil cultural-ştiinţific sau persoane fizice."8. Articolul 10 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Nu pot fi decorate persoanele care au fost judecate şi condamnate definitiv în procese penale la pedepse privative de libertate, altele decât cele politice. (2) Condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedepse privative de libertate a titularilor medaliei duce la retragerea acesteia. (3) Retragerea se face, la propunerea Cancelariei ordinelor sau, după caz, a Ministerului Culturii, prin decret semnat de către Preşedintele României. (4) Persoanele cărora li s-a retras medalia sunt obligate sa o restituie împreună cu brevetul."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194 din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu", cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU DUVAZ-------