ORDIN nr. 2.131/151/2020privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR Nr. 2.131 din 11 decembrie 2020
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 Nr. 151 din 8 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 7 ianuarie 2021  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al secretarului de stat pentru problemele revoluționarilor din decembrie 1989 nr. 16/2005 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 17 ianuarie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor
  împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,
  Puiu Nicolae Fesan
   +  ANEXĂPROCEDURĂde emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportulcu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române dinDecembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004