ORDIN nr. 7.323/C din 16 decembrie 2020pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1323 din 31 decembrie 2020  În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,având în vedere dispozițiile art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică pentru asigurarea accesului la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali a persoanelor fizice și juridice îndreptățite conform art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019.  +  Articolul 3Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică și autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB, și entităților raportoare, potrivit art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, dacă optează pentru asigurarea acestei modalități de acces la Registrul beneficiarilor reali.  +  Articolul 4Se aprobă tarifele pentru accesul persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali se achită exclusiv online, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC.  +  Articolul 6ONRC va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  București, 16 decembrie 2020.Nr. 7.323/C.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilorreali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului  +  Anexa nr. 2
  TARIFELE
  pentru accesul persoanelor fizice și juridice la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului
  Nr. crt.Denumirea operațiuniiTarif - lei -
  1.Cerere furnizare informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi)20
  2.Cerere eliberare raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice100