DECRET nr. 24 din 14 ianuarie 1961privind ratificarea tratatului dintre Republica Socialistă Română şi Republica Populara Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 6 februarie 1961    Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul dintre Republica Socialistă Română şi Republica Populara Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, semnat la Belgrad la 18 octombrie 1960.TRATAT 18/10/1960