LEGE nr. 151 din 26 iulie 2000privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 28 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se interzice orice fel de publicitate a produselor din tutun în sălile de spectacol."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se interzic vânzarea şi oferirea produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. Se interzic vânzarea produselor din tutun prin automate, la bucata şi oferirea gratuita."3. Articolul 5 se abroga.  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA-----