LEGE nr. 138 din 24 iulie 2000pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 28 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 20 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998, se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:"(2) Inzestrarea cu unele bunuri şi executarea de lucrări contra cost se pot realiza şi prin structuri proprii, pe bază de contractari cu parteneri externi şi interni."  +  Articolul 2Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS--------