ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 104 din 29 iunie 2000privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 10 iulie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi ale art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se reinstituie Ordinul Naţional Pentru Merit, prevăzut la art. 6 lit. A pct. III şi la art. 9 lit. A pct. IV din Legea nr. 29/2000, aceasta fiind a treia decoratie în ierarhie, pe timp de pace, şi a patra în ierarhia decoratiilor militare de război.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Naţional Pentru Merit poate avea maximum 7.500 de membri, grupati în 5 grade, cu însemne diferite pentru civili şi militari. (2) Ordinul Naţional Pentru Merit cu însemne de război nu are limita legală de conferire.  +  Articolul 3Cetăţenii străini decorati cu Ordinul Naţional Pentru Merit nu intră în cifra prevăzută la art. 2 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4Preşedintele României este capul Ordinului Naţional Pentru Merit. În aceasta calitate Preşedintelui României i se atribuie pe perioada mandatului gradul de Mare Cruce al ordinului, comanda specială, pe care îl poarta la ocazii festive, precum şi la ceremoniile de inmanare a ordinului.  +  Articolul 5Ordinul Naţional Pentru Merit se completează cu Medalia Naţionala Pentru Merit, prevăzută la art. 6 lit. B pct. III şi la art. 9 lit. B pct. IV din Legea nr. 29/2000, aceasta fiind cea de-a treia medalie naţionala în ierarhie, pe timp de pace, şi a patra în ierarhia decoratiilor militare de război, care se poate acorda persoanelor fără studii superioare.  +  Articolul 6Medalia Naţionala Pentru Merit are trei clase, numărul sau fiind de 7.200 pentru cele doua clase superioare, iar pentru clasa a III-a numărul fiind nelimitat. Medalia are însemne diferite pentru civili, militari şi de război.  +  Articolul 7 (1) Însemnul Ordinului Naţional Pentru Merit este compus din două cruci suprapuse, având bratele bifurcate. Crucea superioară este emailata alb cu o bordura din metalul gradului, iar crucea inferioară este din argint striat. În centrul crucii este un medalion alb inconjurat de o bordura din metalul gradului. (2) Pe centrul avers al medalionului este aplicat scutul cu stema tarii, din metal. (3) Pe revers, în centru, se scrie anul instituirii; în bordura se scrie cu alb denumirea PENTRU MERIT şi se reprezintă trei stele. (4) Însemnul este surmontat de o cununa ovala din frunze de laur şi un inel prin care se prinde panglica. (5) Panglica ordinului este din rips alb-argintiu cu doua dungi negre pe margini.  +  Articolul 8Ziua Ordinului Naţional Pentru Merit se sarbatoreste la data de 5 iunie, data primei instituiri a insemnului.  +  Articolul 9Ordinul şi medalia se prezintă prin trei forme valoric egale: însemnul propriu-zis, rozeta pentru civili şi bareta pentru militari.  +  Articolul 10 (1) Însemnul Medaliei Naţionale Pentru Merit este o piesa circulara, cu bordura suprainaltata, care are stantat pe avers însemnul ordinului cu aceasta denumire, iar pe revers este scris PENTRU MERIT. (2) Medalia este surmontata de o cununa ovala din frunze de laur stilizate. (3) Panglica este din rips moarat alb-argintiu, având spre margini şi în centru benzi negre.  +  Articolul 11Descrierea formei, dimensiunile şi modelul desenat ale ordinului şi medaliei, pentru fiecare grad sau clasa, motivele care determina conferirea acestora, repartiţia numărului de însemne pe grade şi clase, modul în care se vor purta, precum şi alte date privind decoratiile sunt prevăzute în regulamentele cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Petre RomanMinistrul apărării naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind descrierea şi acordarea Ordinului Naţional Pentru Merit  +  Articolul 1Ordinul Naţional Pentru Merit este al treilea ordin naţional în ierarhia decoratiilor, pe timp de pace, şi al patrulea în ierarhia decoratiilor militare de război. El se acordă atât cetăţenilor români, cat şi celor străini, care au studii superioare, pentru a recompensa serviciile importante, civile şi militare, aduse statului român pe timp de pace sau pe timp de război.  +  Articolul 2Prin servicii importante se înţelege: a) apărarea intereselor supreme ale statului român: independenta, suveranitatea, unitatea şi integritatea teritorială; b) merite în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei naţionale; c) rezultate în domeniul ştiinţei, artei şi culturii; d) contribuţii la dezvoltarea colaborării dintre România şi alte state sau organisme internaţionale; e) concepţii înaintate în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea operaţiunilor militare; f) fapte săvârşite pe câmpul de lupta sau în conflicte militare.  +  Articolul 3Ordinul Naţional Pentru Merit cuprinde 5 grade; acestea sunt, în ordine crescatoare, următoarele: a) Cavaler; b) Ofiţer; c) Comandor; d) Mare Ofiţer; e) Mare Cruce.  +  Articolul 4 (1) Membrii ordinului sunt numiţi pe viaţa. Indiferent de gradul primit, aceştia poarta numele de cavaler al Ordinului Pentru Merit. Ordinul are însemne distincte pentru civili, pentru militari şi de război. (2) Numărul membrilor ordinului este fixat la 7.500, împărţit astfel:- Cavaler - 4.000, din care:- pentru civili - 3.000;- pentru militari - 1.000;- Ofiţer - 2.000, din care:- pentru civili - 1.500;- pentru militari - 500;- Comandor - 900, din care:- pentru civili - 675;- pentru militari - 225;- Mare Ofiţer - 400, din care:- pentru civili - 300;- pentru militari - 100;- Mare Cruce - 200, din care:- pentru civili - 150;- pentru militari - 50. (3) Depăşirea numărului fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limita sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite. (4) Ordinul se poate conferi şi unităţilor militare româneşti pentru fapte importante şi îndeplinirea exemplara a misiunilor în timp de pace sau pentru acte de bravura pe timp de război; pot fi decorate şi unităţi militare străine ale unor state aliate cu România. Ordinele conferite unităţilor militare nu intră în limita celor prevăzute pentru militari în prezentul regulament. (5) Ordinul Naţional Pentru Merit cu însemne de război nu are limite legale pentru nici un grad, evidenta persoanelor decorate cu acesta fiind ţinuta separat.  +  Articolul 5Preşedintelui României i se atribuie pe perioada mandatului însemnul gradului de Mare Cruce, comanda specială, confectionat din aur. Acesta nu face parte din numărul prevăzut la art. 3 din prezentul regulament.  +  Articolul 6 (1) Cetăţenii străini decorati cu acest ordin nu sunt cuprinşi în numărul prevăzut la art. 4 din prezentul regulament. (2) Ordinul se conferă cetăţenilor străini numai cu avizul favorabil al guvernelor din ţările respective. (3) Membrii corpului diplomatic şi consular acreditaţi în România pot fi decorati cu acest ordin numai după împlinirea unui stagiu minim de un an în ţara.  +  Articolul 7 (1) Însemnul Ordinului Naţional Pentru Merit este compus din două cruci suprapuse, având bratele bifurcate. Crucea superioară este emailata alb, cu o bordura în culoarea metalului gradului. Crucea inferioară este din metal striat. (2) Pe centrul avers al medalionului este aplicat scutul cu stema tarii, din metal. (3) Pe revers, în centru, se scrie anul instituirii; în bordura se scrie denumirea PENTRU MERIT şi se reprezintă trei stele. (4) Însemnul este surmontat de o cununa ovala din frunze de laur stilizate, din metal; de aceasta se prinde inelul prin care se ataşează panglica. (5) Metalul din care este confectionat ordinul este argint cu titlu de 800 la mie, iar al placilor, argint cu titlu de 925 la mie. (6) Panglica este din rips argintiu, având doua dungi negre spre margini. (7) La toate gradele se acordă, o dată cu însemnul, pentru civili rozeta, iar pentru militari bareta şi rozeta decoratiei; acestea au culorile de baza ale panglicii ordinului reduse la 40% şi, respectiv, 50% şi au forme specifice pentru fiecare grad. Rozeta se poarta la reverul stang al hainei/taiorului, iar bareta se poarta de militari în uniforma pe pieptul stang.  +  Articolul 8 (1) Însemnul gradului de Cavaler are culoarea naturala a argintului şi diametrul de 40 mm. Bordura în culoarea metalului gradului, atât a crucii, cat şi a medalionului, este lata de 2,5 mm. Diametrul medalionului central este de 16 mm. (2) Scutul cu stema tarii are înălţimea de 9 mm. (3) Cifrele datei de pe revers au înălţimea de 2,5 mm, iar literele din bordura au înălţimea de 1,5 mm. (4) Bratele crucii, din metal striat, sunt distantate, la nivelul medalionului, cu 2 mm, iar la vârfuri, cu 4 mm; diametrul acestei cruci este de 35 mm. (5) Cununa de laur stilizata are dimensiunile de 24 mm/18 mm, iar lăţimea, de 4 mm. De aceasta se ataşează un inel cu diametrul de 15 mm, pe care este stantat titlul argintului. (6) Modelul pentru militari primeşte doua spade incrucisate, lungi de 28 mm, între însemn şi cununa. (7) Modelul de război primeşte doua spade incrucisate, lungi de 41 mm, între bratele crucii. (8) Panglica gradului, lata de 40 mm, are benzile negre, late de câte 5 mm, plasate la 2 mm de margine. Înălţimea ei aparenta este de 50 mm. (9) La modelul de război panglica are marginal şi câte o dunga de 2 mm, din fir auriu. (10) La însemnul acordat doamnelor panglica este pliata sub forma de funda orizontala (papion) şi are o lungime de 120 mm. (11) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lungă de 16 mm şi înaltă de 6 mm. (12) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lungă de 20 mm şi înaltă de 10 mm; pentru decoratia cu însemne de război pe bareta sunt prinse doua spade incrucisate din argint, lungi de câte 18 mm.  +  Articolul 9Însemnul gradului de Ofiţer este acelaşi ca şi la gradul de Cavaler, cu următoarele deosebiri:- însemnul este aurit, exceptând crucea din argint striat;- panglica primeşte o rozeta cu diametrul de 25 mm;- pentru doamne rozeta se aplică pe centrul fundei;- rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips, având diametrul de 10 mm şi înălţimea de 4 mm;- bareta este similară gradului de Cavaler, pe ea fiind prinsă o rozeta cu diametrul de 10 mm, iar pentru decoratia cu însemne de război cele doua spade incrucisate sunt prinse sub rozeta.  +  Articolul 10 (1) Însemnul gradului de Comandor este aurit şi are diametrul de 50 mm. Bordura, în culoarea metalului gradului, atât a crucii, cat şi a medalionului, este lata de 3 mm. Diametrul medalionului central este de 19 mm. (2) Scutul cu stema tarii are înălţimea de 11 mm. (3) Cifrele datei de pe medalionul revers au înălţimea de 3 mm, iar literele din bordura, de 2 mm. (4) Bratele crucii din argint striat sunt distantate, la nivelul medalionului, cu 2 mm, iar la vârfuri, cu 5 mm; diametrul acestei cruci este de 43 mm. (5) Cununa de laur stilizata are dimensiunile de 29 mm/21,5 mm, iar lăţimea, de 5 mm. De aceasta se ataşează un inel alungit, cu lăţimea de 3 mm şi înălţimea de 25 mm, pe reversul căruia sunt poansonate titlul argintului şi numărul de ordine al gradului. (6) Modelul pentru militari primeşte doua spade incrucisate, lungi de 50 mm, între însemn şi cununa. (7) Modelul de război primeşte doua spade incrucisate, lungi de 57 mm, între bratele crucilor suprapuse. (8) Panglica este lata de 45 mm, iar dungile negre, plasate la 3 mm de margine, au lăţimea de 6 mm. Lungimea panglicii este egala cu circumferinta gatului. (9) La modelul de război dungile aurii sunt late de 3 mm. (10) La modelul acordat doamnelor panglica este identică. (11) Rozeta gradului are prins, pe panglica dreptunghiulara de 16 mm/6 mm a gradului de Cavaler, tamburul gradului de Ofiţer, cu diametrul de 10 mm. (12) Bareta gradului are panglica dreptunghiulara din rips, lungă de 24 mm şi înaltă de 10 mm, care are pe centru prins un disc din argint, cu diametrul de 5 mm, iar pentru decoratia cu însemne de război, sub disc sunt doua spade incrucisate, din argint, lungi de câte 20 mm.  +  Articolul 11 (1) Gradul de Mare Ofiţer este compus din însemnul gradului de Comandor şi placa gradului; (2) Placa din argint are un diametru de 65 mm; pe ea este aplicat însemnul avers al gradului de Comandor. Între bratele crucii placa are câte un fascicul din 7 raze diamantate, de marimi diferite, iar de la deschiderea bratelor crucii porneşte un fascicul de 9 raze lise, paralele. Pe revers, într-un medalion central, este înscrisă firma producătoare, este poansonat titlul argintului şi este înscris numărul de ordine al gradului. (3) La modelul pentru militari şi de război pe placa este aplicat însemnul avers al ordinului de război în grad de Comandor. (4) Modelul pentru doamne este identic. (5) Rozeta gradului este o panglica dreptunghiulara din rips argintiu, lungă de 16 mm şi înaltă de 6 mm, având prinsă pe centru rozeta gradului de Ofiţer. (6) Bareta gradului este ca cea a gradului de Comandor, având prins pe centru un romb bombat, din argint, înalt de 7 mm şi lat de 5 mm, iar pentru decoratia cu însemne de război, sub romb sunt doua spade incrucisate, din argint, lungi de câte 20 mm.  +  Articolul 12 (1) Gradul de Mare Cruce este compus din însemnul şi placa gradului. (2) Însemnul este aurit şi are diametrul de 60 mm. Bordura, în culoarea metalului gradului, atât a crucii, cat şi a medalionului, este lata de 5 mm. Diametrul medalionului central este de 19 mm. (3) Scutul cu stema tarii are înălţimea de 12 mm. (4) Cifrele datei de pe medalionul revers au înălţimea de 5 mm, iar literele de pe bordura, de 3,5 mm. (5) Bratele crucii din argint striat sunt distantate, la nivelul medalionului, cu 3,1 mm, iar la vârfuri, cu 6,1 mm; diametrul acestei cruci este de 45 mm. (6) Cununa de laur stilizata are dimensiunile de 32,5 mm/23 mm, iar lăţimea de 7 mm. De aceasta se ataşează un inel de prindere, având grosimea de 2 mm şi diametrul de 18 mm, pe care sunt poansonate titlul argintului şi numărul de ordine al gradului. (7) Modelul pentru militari primeşte doua spade incrucisate, lungi de 67 mm, între însemn şi cununa. (8) Modelul de război primeşte doua spade incrucisate, lungi de 70 mm, între bratele crucii. (9) Lenta (panglica) insemnului este lata de 100 mm şi are o lungime egala cu periferia bustului corpului. Dungile negre, plasate la 7 mm de margine, au lăţimea de 14 mm. La partea inferioară este ataşată o rozeta cu diametrul de 75 mm, iar funda depăşeşte marginile lentei cu 40 mm; sub rozeta se afla ataşată o carabiniera. (10) La modelul de război dungile aurii marginale sunt late de 7 mm, iar benzile negre au lăţimea de 12 mm. (11) Placa gradului, cu diametrul de 75 mm, este asemănătoare cu cea a gradului de Mare Ofiţer. (12) Rozeta gradului este o panglica dreptunghiulara, din rips auriu, lungă de 16 mm şi înaltă de 6 mm, având prinsă pe centru rozeta gradului de Ofiţer. (13) Bareta gradului este ca cea a gradului de Comandor, având prinsă pe centru o stea bombata, cu 8 raze, din argint, cu diametrul de 8 mm, iar pentru decoratia cu însemne de război, sub stea sunt doua spade incrucisate din argint, lungi de câte 20 mm.  +  Articolul 13Gradul de Mare Cruce, comanda specială, care se atribuie Preşedintelui României, are însemnul confectionat din aur cu titlu de 583 la mie, iar placa, din argint cu titlu de 925 la mie.  +  Articolul 14 (1) Rozeta are pe spate un sistem de prindere. Ea se poarta zilnic la butoniera de la reverul stang al hainei/taiorului. Se poarta numai rozeta celui mai înalt grad pe care o persoană îl are. (2) Baretele au ripsul prins pe un suport metalic care are pe spate o agrafa de prindere. (3) Baretele diferitelor grade se pot purta alăturat, pe pieptul stang al uniformei, prima fiind a celui mai mare dintre grade. (4) În cazul în care un militar a fost decorat şi cu o decoratie cu însemne de război, bareta acestuia are intaietate, chiar dacă ordinul sau gradul este, ierarhic, inferior celorlalte decoraţii pe care le poseda. (5) În cazul în care un militar este imbracat civil, el se conformează regulilor pentru civili.  +  Articolul 15 (1) Unităţile militare pot fi decorate cu Ordinul Naţional Pentru Merit doar cu gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor. (2) Însemnul decoratiei are panglica de lăţimea corespunzătoare gradului, lungă de 2.000 mm; la un capăt al panglicii este ataşată decoratia, iar la celălalt, un canaf auriu. Panglica, indoita la jumătate, se prinde de hampa, sub pajura.  +  Articolul 16Cutia (ecranul) care conţine decoratia este imbracata în piele de culoare neagra şi captusita cu plus roşu. Pe capac sunt imprimate auriu stema tarii, denumirea şi gradul decoratiei.  +  Articolul 17Admiterea în Ordinul Naţional Pentru Merit se poate face numai după îndeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor funcţii civile sau militare timp de cel puţin 6 ani.  +  Articolul 18 (1) Nimeni nu poate fi admis în ordin decât în gradul de Cavaler, exceptând prima promotie a ordinului. (2) La instituirea ordinului Preşedintele României poate să confere, din proprie iniţiativă, 20 de ordine Pentru Merit, în orice grad. Acestea nu fac parte din numărul prevăzut la art. 3 din prezentul regulament. (3) Pentru a fi înaintat într-un grad superior este necesară efectuarea unui stagiu în gradele imediat inferioare, după cum urmează:- de la gradul de Cavaler la cel de Ofiţer - 1 an şi jumătate;- de la gradul de Ofiţer la cel de Comandor - 2 ani;- de la gradul de Comandor la gradul de Mare Ofiţer 2 ani şi jumătate;- de la gradul de Mare Ofiţer la gradul de Mare Cruce 3 ani. (4) Decorarea în prima promotie, de până la maximum 15% din numărul fiecărui grad, se va face în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. Gradele superioare se conferă doar celor care insumeaza merite deosebite care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.  +  Articolul 19Pentru merite cu totul deosebite termenele ca şi vechimea prevăzute la art. 17 din prezentul regulament pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 20 (1) Promovarea într-un grad superior conduce automat la radierea persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant. (2) Civilii poarta numai însemnul celui mai mare grad pe care îl au. Ofiţerii pot purta, la ocazii festive, gradele de Cavaler şi Ofiţer ataşate pe o bareta, precum şi însemnul celui mai mare grad pe care îl poseda.  +  Articolul 21Portul decoratiei Pentru Merit este reglementat în art. 31 şi 32 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României.  +  Articolul 22Brevetele Ordinului Naţional Pentru Merit sunt validate, pentru gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor, prin parafa Preşedintelui României şi contrasemnatura cancelarului ordinelor; pentru restul gradelor ambele semnături vor fi autografe.  +  Articolul 23 (1) Cu prilejul zilei Ordinului Naţional Pentru Merit (5 iunie), Cancelaria Ordinelor organizează întrunirea cavalerilor respectivului ordin, în conformitate cu art. 49 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României. (2) Invitaţiile vor fi trimise celor în drept, cu 30 de zile înaintea sarbatoririi, iar aceştia trebuie să confirme participarea în termen de 15 zile. (3) La ceremonie cavalerii sunt obligaţi sa poarte însemnele ordinului.  +  Articolul 24Pentru a stabili şi întreţine legături de camaraderie cavalerii ordinului pot organiza cluburi pe baza teritorială.  +  Articolul 25 (1) Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prevăzute la art. 52 lit. a) din Legea nr. 29/2000, se constituie Consiliul de onoare al Ordinului Naţional Pentru Merit. (2) Consiliul de onoare al Ordinului Naţional Pentru Merit este compus din 7 membri, astfel: câte unul din cele trei grade inferioare şi câte doi din gradele de Mare Ofiţer şi Mare Cruce. Preşedinte al Consiliului de onoare va fi cel mai în vârsta membru din gradele superioare. (3) Consiliul de onoare se alege pentru 5 ani. Alegerea are loc cu prilejul zilei ordinului. (4) Pot fi realeşi pentru o noua perioada 3 dintre membrii Consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare.  +  Articolul 26 (1) Cavalerii ordinului pot semnala Cancelariei Ordinelor atitudini şi fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate a aduce prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de onoare şi pe cel invinuit, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare. (2) Consiliul de onoare deliberează şi poate decide pe loc sau după cercetarea cazului, însă nu mai târziu de 60 de zile de la întrunirea sa. (3) În cazul în care persoana invinuita nu se prezintă la termenul fixat de Cancelaria Ordinelor, Consiliul de onoare poate solicita cancelariei convocarea la alt termen, iar în cazul neprezentarii şi a doua oara, cazul va fi judecat în lipsa.  +  Articolul 27La fiecare promotie şi cu prilejul fiecărei conferiri Cancelaria Ordinelor va înştiinţa Ministerul de Interne asupra persoanelor decorate, înaintate în grad ori excluse. Ministerul de Interne este obligat sa anunţe Cancelaria Ordinelor la decesul fiecărui cavaler al ordinului sau în cazul unor eventuale condamnări.  +  Articolul 28La decesul unui cavaler al Ordinului Naţional Pentru Merit familia va înştiinţa Cancelaria Ordinelor, precum şi comisariatul militar teritorial, în vederea organizării funeraliilor. La acestea urmează sa participe: a) reprezentanţi ai autorităţilor locale; b) cavaleri ai ordinului din localitatea respectiva; c) garda militară de onoare, conform gradului decedatului; d) pentru gradele de Mare Ofiţer şi Mare Cruce vor participa un reprezentant al Preşedintelui României şi cancelarul ordinelor.Modelul desenat al Ordinului Naţional Pentru Merit, pentru fiecare grad sau clasa, se afla la pag. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, şi 16 din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320/10.VII.2000.  +  Anexa 2 REGULAMENTprivind descrierea şi acordarea Medaliei Naţionale Pentru Merit  +  Articolul 1Medalia Naţionala Pentru Merit este cea de a treia medalie naţionala în ierarhia decoratiilor, pe timp de pace, şi a patra în ierarhia decoratiilor militare de război, care se poate acorda cetăţenilor români şi străini fără studii superioare, pentru a recompensa serviciile importante civile şi militare aduse statului român pe timp de pace sau pe timp de război. Ea este echivalenta ca importanţa şi se acordă pentru aceleaşi merite pentru care se acordă persoanelor cu studii superioare Ordinul Naţional Pentru Merit.  +  Articolul 2Medalia Naţionala Pentru Merit are trei clase; acestea sunt, în ordine crescatoare: a) clasa a III-a; b) clasa a II-a; c) clasa I.  +  Articolul 3 (1) Medalia se conferă pe viaţa. Medalia are însemne pentru civili, militari şi de război. Numărul posesorilor gradelor superioare, atât civili, cat şi militari, este limitat la 7.200 de persoane, astfel:- clasa a III-a: nelimitat;- clasa a II-a: 4.800, din care:- 4.000 pentru civili;- 800 pentru militari;- clasa I: 2.400, din care:- 2.000 pentru civili;- 400 pentru militari. (2) Depăşirea numărului prevăzut constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limita sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 4 (1) Cetăţenii străini decorati cu Medalia Naţionala Pentru Merit nu sunt cuprinşi în numărul menţionat la art. 3 din prezentul regulament. (2) Medalia se conferă cetăţenilor străini numai cu avizul favorabil al guvernelor ţărilor respective.  +  Articolul 5Medaliile naţionale Pentru Merit, conferite militarilor români, cu însemne de război, nu intră în numărul prevăzut la art. 3 din prezentul regulament.  +  Articolul 6 (1) Însemnul Medaliei Naţionale Pentru Merit este o piesa circulara cu diametrul de 35 mm şi grosimea de 2 mm, cu bordura suprainaltata, groasa de 3,5 mm. Pe avers este stantat aversul ordinului cu aceasta denumire; pe revers este scris PENTRU MERIT cu litere având înălţimea de 2,5 mm. (2) Medalia este surmontata de o cununa ovala din frunze de laur stilizate şi de un inel prin care se prinde panglica. (3) Panglica este din rips moarat alb, lata de 35 mm, având, la 2 mm de margini şi în centru, benzi negre late de 3 mm. (4) Pentru doamne panglica se pliaza sub forma de funda (papion), având lungimea de 100 mm.  +  Articolul 7Deosebirea dintre clase este următoarea:- însemnul clasei a III-a este din tombac de culoarea bronzului;- clasa a II-a este din tombac argintat;- clasa I este din argint, cu titlu de 800 la mie, aurit.  +  Articolul 8Modelul pentru militari are, între piesa circulara şi cununa, doua spade incrucisate, cu lungimea de 32 mm.  +  Articolul 9Modelul de război este identic cu cel pentru militari în timp de pace, dar panglica are marginal câte o dunga aurie lata de 2 mm şi pe ea sunt aplicate doua spade incrucisate, lungi de 25 mm.  +  Articolul 10 (1) La toate clasele, o dată cu însemnul, se acordă rozeta şi bareta decoratiei. (2) Rozeta, care se poarta de către civili la butoniera de la reverul stang al hainei/taiorului, are forma unui triunghi echilateral, cu laturile de 16 mm, confectionat din rips alb, având pe centru şi la colturi câte o dunga neagra de 1,5 mm. Pe spate exista un sistem de prindere. (3) Bareta, din rips, este lungă de 18 mm şi înaltă de 10 mm şi are culorile de baza ale panglicii reduse cu 50%; panglica este prinsă pe un suport metalic care are pe spate o agrafa de prindere. (4) Bareta se poarta la uniforma-ţinuta zilnica, pe pieptul stang. (5) În cazul în care un militar a fost decorat cu doua sau trei clase ale medaliei, baretele acestora se poarta alăturat. (6) Bareta insemnului de război primeşte şi doua spade incrucisate, lungi de câte 15 mm, brodate cu mătase galbena.  +  Articolul 11 (1) Cutia (ecranul) care conţine decoratia este imbracata la exterior cu piele mata, de culoare neagra, iar în interior este captusita cu mătase roşie. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate aurit stema României, denumirea şi clasa medaliei.  +  Articolul 12Decorarea cu Medalia Naţionala Pentru Merit se poate face numai după îndeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor funcţii civile şi militare timp de cel puţin 5 ani.  +  Articolul 13 (1) Nimeni nu poate fi distins cu Medalia Naţionala Pentru Merit decât începând cu clasa a III-a. (2) La instituirea Medaliei Naţionale Pentru Merit Preşedintele României poate să confere, din proprie iniţiativă, 25 de medalii, în clasele a II-a şi I. Acestea nu fac parte din numărul prevăzut la art. 3 din prezentul regulament. Pentru clasa a III-a numărul nu este limitat. (3) Pentru a fi promovat într-o clasa superioară este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară, astfel:- de la clasa a III-a la clasa a II-a - 2 ani;- de la clasa a II-a la clasa I - 3 ani. (4) Decorarea în prima promotie, de până la maximum 15% din numărul fiecărei clase, se face în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. Clasele superioare se conferă doar celor care insumeaza merite deosebite care ar fi putut conduce la decorari succesive.  +  Articolul 14Pentru merite cu totul deosebite vechimea şi stagiile prevăzute la art. 12 din prezentul regulament pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 15 (1) Promovarea într-o clasa superioară conduce automat la radierea persoanei respective din evidenta clasei inferioare, locul devenind vacant. (2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia persoanei decorate. Civilii poarta numai însemnul clasei celei mai mari; militarii poarta la ocazii festive toate clasele, ataşate pe o bareta, conform ierarhiei stabilite la art. 31 şi 32 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României.  +  Articolul 16Brevetele Medaliei Naţionale Pentru Merit sunt validate astfel: pentru clasa I, prin semnatura autografa a Preşedintelui României şi contrasemnatura autografa a cancelarului ordinelor; pentru clasa a II-a, prin parafa Preşedintelui României şi contrasemnatura autografa a cancelarului ordinelor; pentru clasa a III-a, prin parafa Preşedintelui României şi parafa cancelarului ordinelor.  +  Articolul 17Persoanele decorate cu Medalia Naţionala Pentru Merit clasa I, în cazul în care decernarea insemnului nu a fost facuta direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienta de Preşedintele României pentru a-i multumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personală sau în grup a celor decorati.Modelul desenat ale Medaliei Naţionale Pentru Merit, pentru fiecare grad sau clasa, se afla la pag. 18, 19, şi 20 din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320/10.VII.2000.-----------