LEGE nr. 122 din 7 iulie 2000privind declararea oraşului Sacele, judeţul Braşov, municipiu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 11 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Sacele, judeţul Braşov, se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA--------