HOTĂRÂRE nr. 930 din 28 octombrie 2020privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 2 noiembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 14 februarie 2020, cu modificările ulterioare, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) premii pentru elevi și tineri care participă la concursuri tematice organizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă și la activități specifice domeniului de activitate al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare, acordate în limita a maximum 2.000 lei/premiu.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 930.-----