HOTĂRÂRE nr. 4 din 26 octombrie 2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 27 octombrie 2020  În temeiul art. 102 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2019, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată în ședința comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului din 26 octombrie 2020.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 26 octombrie 2020.Nr. 4.  +  ANEXAREGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente