ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Obligaţiile către bugetul de stat ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, scadente până la data de 31 decembrie 1999, se sting, prin compensare cu sumele aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii contractate cu aceste instituţii publice, până la data de 31 decembrie 2000, în limitele precizate pentru fiecare furnizor, conform prevederilor anexei nr. 1.  +  Articolul 2Situaţia obligaţiilor, întocmită potrivit anexei nr. 2 pentru fiecare agent economic nominalizat în anexa nr. 1, se prezintă direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat la care instituţia publică are conturile deschise, pentru verificare şi certificare privind exactitatea şi realitatea obligaţiilor respective.  +  Articolul 3Organele fiscale teritoriale în a căror rază teritorială îşi au sediul agenţii economici prevăzuţi la art. 1, precum şi sucursalele acestora stabilesc obligaţiile de plată către bugetul de stat, care vor fi stinse în funcţie de cuantumul valoric al achiziţiilor efectuate de instituţiile publice prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Pe baza documentelor justificative aprobate de organele fiscale prevăzute la art. 2 agenţii economici nominalizaţi în anexa nr. 1, precum şi unităţile subordonate acestora vor opera în contabilitatea proprie stingerea sumelor datorate la bugetul de stat, până la concurenţa sumelor aferente produselor achiziţionate şi serviciilor prestate către instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.  +  Articolul 5Instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională vor majoră finanţarea bugetară cu sumele datorate şi neachitate furnizorilor de produse şi servicii prevăzuţi în anexa nr. 1.Cheltuielile efective aferente vor putea depăşi nivelul creditelor bugetare aprobate pe anul 2000, pe titluri şi articole ale clasificaţiei bugetare.  +  Articolul 6Documentul de stingere a obligaţiilor de plată în baza prezentei ordonanţe de urgenţă şi metodologia de întocmire a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Prin derogare de la dispoziţiile legale referitoare la regimul achiziţiilor publice aprovizionarea produselor şi serviciilor va fi considerată achiziţie din sursă unică.  +  Articolul 8Ministerul Finanţelor este autorizat să emită precizări pentru soluţionarea problemelor apărute în cursul derulării operaţiunilor de punere în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:───────────────Ministrul apărării naţionale,Sorin FrunzăverdeMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MureşanBucureşti, 29 iunie 2000.Nr. 95.  +  Anexa 1 LISTAcu furnizorii de la care se pot achiziţiona produse prin stingerea unor obligaţii către bugetul de stat - mii lei -
    Nr. crt.Ministerul tutelar/FurnizorTOTALMinisterul de InterneServiciul Român de InformaţiiServiciul de Informaţii ExterneServiciul de Protecţie şi PazăServiciul de Telecomunicaţii SpecialeDirecţia Generală a PenitenciarelorMinisterul Apărării Naţionale
      MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI4.344.171.9611.591.375.56152.462.10033.367.30010.220.000168.649.000459.698.0002.028.400.000
    1S.C. ROMAN Braşov569.731.300144.000.000   1.969.300   32.162.000187.500.000204.100.000
    2S.C. AUTOMOBILE DACIA Colibaşi, judeţul Argeş şi filialele sale197.859.000137.700.00010.646.0008.738.000   24.400.0005.975.00010.400.000
    3S.C. ROCAR Bucureşti227.420.00030.000.0008.000.0005.720.000     124.500.00059.200.000
    4S.C. R0MPRIM Bucureşti124.620.00062.000.000     3.020.0006.000.000   53.600.000
    5S.C. AUTOMECANICA Mediaş138.300.00093.100.000       14.400.000   30.800.000
    6S.C. MECANICA MÂRŞA430.513.00028.000.000       5.000.00010.513.000  
    7S.C. ACUMULATORUL Bucureşti84.665.00022.325.000   70.000   420.0001.350.00060.500.000
    8S.C. GEROMED Mediaş500.000500.000            
    9S.C. METALCAR Sibiu43.000.00043.000.000            
    10S.C. ELECTROMETALICA Ploieşti6.500.0005.000.000       1.500.000    
    11S.C. TROMET Ploieşti4.500.0003.000.000       1.500.000    
    12S.C. GRUP ROMET Buzău24.727.00016.517.000       2.000.00010.0006.200.000
    13S.C. MEFIN Sinaia17.230.0005.000.000       510.0001.420.00010.300.000
    14S.C. COMPA Sibiu7.132.0006.000.000132.000     1.000.000    
    15S.C. SINTEROM Cluj Napoca3.720.0001.000.000       20.000   2.700.000
    16S.C. ROMCARBON Buzău8.781.6572.821.657150.000     710.000   5.100.000
    17S.C. GEROM Buzău15.550.00010.150.000       100.000   5.300.000
    18S.C. ATLAS Cluj Napoca1.010.0001.000.000       10.000    
    19S.C. AUTONOVA Satu Mare5.150.0005.000.000       150.000    
    20S.C. CAMPING Urziceni14.100.0002.100.000         1.600.00010.400.000
    21S.C. CARBOCHIM Cluj Napoca500.000500.000            
    22S.C. CARFIL Braşov305.000200.000       105.000    
    23S.C. COMPONENTE AUTO Topoloveni6.956.0004.000.000246.000     110.000   2.600.000
    24S.C. ELECTROPRECIZIA Săcele27.810.00012.000.000       610.000   15.200.000
    25S.C. FERMIT Râmnicu Sărat4.693.7002.000.00073.700     120.000   1.500.000
    26S.C. HIDROJET Breaza500.000500.000            
    27S.C. I.A.M.E. Sf. Gheorghe1.010.0001.000.000       10.000    
    28S.C. SUBANSAMBLE AUTO Sf. Gheorghe20.820.00010.000.000       20.000   10.800.000
    29S.C. IUS Braşov4.100.0001.000.000       200.000   2.900.000
    30S.C. RADIATOARE Bistriţa4.400.0002.000.000       100.000   2.300.000
    31S.C. RADIATOARE Braşov22.525.00010.000.000       125.000   12.400.000
    32S.C. ROMBAT Bistriţa23.492.0007.000.000500.000     1.537.0004.255.00010.200.000
    33S.C. RULMENTUL Bârlad3.600.0001.000.000           2.600.000
    34S.C. RULMENTUL Braşov12.770.00010.000.000       270.000   2.500.000
    35ELECTROCONTACT Botoşani700.000500.000       200.000    
    36S.C.ROMCARBON Târgu Mureş200.000200.000            
    37S.N.P. "PETROM" Bucureşti1.183.087.900497.497.90015.000.0006.480.0002.210.00031.000.00030.800.000600.100.000
    38S.C. SIAJ Tulcea6.455.0003.455.000         3.000.000  
    39S.C.SEVERNAV Turnu Severin1.000.0001.000.000            
    40S.C. NAVOL Olteniţa10.000.00010.000.000            
    41ŞANTIERUL NAVAL Brăila24.700.0004.400.000           20.300.000
    42I.A.R. Braşov63.800.0003.000.000           60.800.000
    43S.N. ROMARM                
      - S.C. CUGIR75.333.25027.073.250       4.700.00020.860.00022.700.000
      - Sucursala VĂLENII DE MUNTE314.721234.721       80.000    
      - Filiala I.C.P.S.P. Bucureşti350.000350.000            
      - Filiala S.C. MORENI Dâmboviţa181.700.0001.700.000           180.000.000
      - Filiala S.C. PLOPENI47.850.0001.500.000       450.000   45.900.000
    44S.C. IEMI Bucureşti90.161.7871.171.787     390.0006.900.0001.500.00080.200.000
    45S.C. ARECA Bucureşti12.900.0008.500.000           4.400.000
    46S.C. NUCLEAR VACUUM6.293.3922.733.392       360.000   3.200.000
    47S.C. ARTECA Jilava1.845.100225.100       20.000300.0001.300.000
    48S.C. METALICA Oradea319.757219.757       100.000    
    49S.C. AVERSA Bucureşti82.467.00080.117.000       400.0001.950.000  
    50S.C. ELAROM Bucureşti290.000290.000            
    51S.C. PRO OPTICA Bucureşti250.000200.000       50.000    
    52S.C. CLASICOR Oradea62.050.0001.000.000       640.000210.00060.200.000
    53S.C. DÂMBOVIŢA Bucureşti63.200.0001.200.000         1.500.00060.500.000
    54S.C. FLAROS Bucureşti17.930.000790.000       840.0001.200.00015.100.000
    55S.C. DUNĂREANA Giurgiu23.000.0006.000.000       3.500.0002.200.00011.300.000
    56S.C. CONFECŢIA Râmnicu Sărat2.005.500355.500       50.000   1.600.000
    57S.C. CONFECŢII Vaslui200.000200.000            
    58S.C. TEXTILA UNIREA Bucureşti9.500.0002.400.000       150.0001.250.0005.700.000
    59S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ Bucureşti8.730.000600.000       150.0002.880.0005.100.000
    60S.C. BLĂNURI Bucureşti9.650.000900.000       3.200.000350.0005.200.000
    61S.C. ARPILUX Timişoara15.400.0005.000.000           10.400.000
    62S.C. COVTEX Cisnădie8.800.0001.200.000       2.300.000   5.300.000
    63S.C. PRECIZIA Bucureşti5.340.0002.300.000       100.0002.940.000  
    64S.C. MATRICON Tg. Mureş1.900.0001.400.000         500.000  
    65S.C. INCOV Alba Iulia5.500.0005.500.000            
    66S.C. TERMOELECTRICA Bucureşti Sucursala Suceava1.600.0001.200.000       400.000    
    67S.C. MOBSTRAT Suceava200.000200.000            
    68S.C. UPSO Ocna Mureş30.000.00030.000.000            
    69S.C. MAT Craiova35.545.00032.000.000         3.545.000  
    70S.C. AVIOANE Craiova15.500.00020.000.000           15.500.000
    71S.C. ROMRADIATOARE Braşov1.011.0001.000.00011.000          
    72S.C. BATR Braşov500.000500.000            
    73S.C. ELECTROPRECIZIA Săcele1.000.0001.000.000            
    74S.C. INTFOR Galaţi2.000.0002.000.000            
    75S.C. U.A.M.T. Oradea500.000500.000            
    76COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE Târgovişte6.800.0006.500.000       300.000    
    77S.C. MOPAF Focşani200.000200.000            
    78S.C. IMASA Sf. Gheorghe7.800.0002.000.000           5.800.000
    79S.C. ALPROM Slatina500.000400.000       100.000    
    80S.C. U.A.M.T. Oradea220.000200.000       20.000    
    81S.C. FARTEC Braşov14.020.00010.000.000       120.000   3.900.000
    82S.C. CAHIRO Buşteni2.400.0002.400.000            
    83S.C. UZINELE SODICE Govora9.450.0003.250.000         600.0005.600.00
    84S.C. ARO Câmpulung Muscel103.840.800   70.8004.520.0003.000.00012.000.0008.550.00075.700.000
    85S.C. TRACTORUL Braşov33.250.600   50.600500.000   4.000.00013.500.00015.200.000
    86ROMGAZ106.250.06034.010.0602.500.0002.570.000750.000500.0007.020.00058.900.000
    87CONEL231.418.43787.768.43715.000.0002.800.000850.0002.600.0001.800.000120.600.000
    88S.C. SITEX DUMBRAVA Sibiu1.500.0001.500.000            
    89S.C. OMNIMPEX HÂRTIA Buşteni2.450.000250.000           2.200.000
    90S.C. TEXTILA DACIA Bucureşti15.100.000         100.00015.000.000  
    91S.C. ALPILUX Timişoara1.120.000           1.120.000  
    92S.C. STOFE Buhuşi4.800.0001.500.000       200.000   3.100.000
    93S.C. PULSOR Scorniceşti112.000   82.000     30.000    
    94S.C. DUNĂREA S.A Bucureşti370.000370.000            
      MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI108.847.00047.927.00000009.120.00051.800.000
    1UNIVERSAL COOP Bucureşti400.000400.000            
    2S.C. LEGUME FRUCTE Militari6.170.000870.000           5.300.000
    3S.C. LEGUME FRUCTE Buzău12.100.00010.000.000           2.100.000
    4OLTCHIM Fabrica de conserve Râureni Râmnicu Vâlcea37.420.00010.000.000         6.120.00021.300.000
    5S.C. TULCO Tulcea21.825.0007.025.000           14.800.000
    6S.C. CONSERV FRUCT Piatra Neamţ9.777.0001.577.000         3.000.0005.200.000
    7S.C. GIFA Botoşani800.000800.000            
    8S.C. MOPAN Suceava350.000350.000            
    9S.C. DELTAPAN Tulcea3.130.00030.000           3.100.000
    10S.C. BĂICULEŞTI Argeş16.875.00016.875.000            
      ALŢI AGENŢI ECONOMICI1.692.635.902611.678.40214.000.00000474.693.5005.864.000586.400.000
    1S.C. TOFAN Bucureşti251.462.500150.000.0001.500.000     5.338.5002.324.00092.300.000
    2COMPANIA INDUSTRIALĂ GRIVIŢA Bucureşti2.000.0002.000.000            
    3ŢIRIAC HOLDINGS LTD.- AUTOMOTIVE DIVISION50.000.00050.000.000            
    4S.C. DAEWOO AUTO TRADIND Craiova125.500.000100.000.000           25.500.000
    5S.C. STIMPEX Bucureşti3.097.6001.997.600       1.100.000    
    6S.C. AZOMUREŞ6.100.000900.000         2.000.0003.200.000
    7S.C. TEHNIC GRUP NAVAL Tulcea60.00060.000            
    8S.C. PROSALV Buzău140.000140.000            
    9S.C. ALBERT Zalău35.00035.000            
    10S.C. CARPATIS Suceava340.000340.000            
    11S.C. SINATEX Bucureşti4.430.0001.300.000       30.000   3.100.000
    12S.C. AROMET Buzău15.700.00015.700.000            
    13S.C. INSTAL SOMET Buzău350.000250.000       100.000    
    14s.c. HIDROTERM CONFORT300.000300.000            
    15S.C. ONEDIL Oneşti250.000250.000            
    16S.C. CONFRUCT Pârşcov Buzău500.000500.000           5.400.000
    17S.C. FEPA S.A Bârlad5.400.00010.000.000            
    18S.C. VIGOTEX Bârlad1.500.0001.500.000            
    19S.C. BITROM Vaslui2.000.0002.000.000            
    20S.C. ULVAS Vaslui300.000300.000            
    21S.C. MOVAS Vaslui2.000.0002.000.000            
    22S.C. SAREX Constanţa450.000450.000            
    23S.C. ROBINETE IND. Bacău800.000500.000       300.000    
    24S.C. POLICOLOR Bucureşti23.587.5001.587.500       500.000   21.500.000
    25S.C. AGROMEC Sângiorgiu de1.500.0001.500.000            
    26S.C. VICTORIA Târgovişte6.530.0006.500.000       30.000    
    27S.C. TRAINICA Pucioasa12.600.0001.800.000       100.000   10.700.000
    28S.C. ROMCIF Fieni49.400.00010.000.000       200.000   39.200.000
    29S.C. STEAUA ELECTRICA Fieni28.505.0008.500.000       205.000   19.800.000
    30S.C. MOBILA Slobozia200.000200.000            
    31S.C. ULTEX Ţăndărei50.00050.000            
    32S.C. PRO AUTO INDUSTRIES Bucureşti1.100.0001.100.000            
    33S.C. CONMPA Sibiu1.000.0001.000.000            
    34S.C. MACOFIL Tg. Jiu5.000.0005.000.000            
    35S.C. A.D.M.A. CONSTRUCT800.000800.000            
    36S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA Bucureşti70.000.00070.000.000            
    37S.C. IMPERA COMPREST Bucureşti5.000.0005.000.000            
    38S.C. CONSTRUCŢII COMPLEXE Năvodari1.000.0001.000.000            
    39S.C. STEU CONSTRUCT Gherta Mică, Satu Mare1.000.0001.000.000            
    40S.C. CRISMAR CONSTRUCŢIA Bucureşti1.200.0001.200.000            
    41S.C. COMETROU Bucureşti6.500.0001.500.000       5.000.000    
    42S.C. ENERGOMONTAJ Bucureşti20.000.00020.000.000            
    43S.C. M G EDIL CONFORT800.000800.000            
    44S.C. PERLA MAJESTIC Mamaia852.872852.872            
    45S.C. INCOV Alba-Iulia5.500.0005.500.000            
    46S.C. PIPERA11.200.0001.500.000       6.500.000   3.200.000
    47S.C. MODUL DESIGN Bucureşti10.300.0004.000.000           6.300.000
    48S.C. PRELCHIM Râmnicu Vâlcea12.000.00012.000.000            
    49ŞANTIERUL NAVAL Mangalia26.000.0004.500.000           21.500.000
    50S.C. DIPALMA IMPEX Bucureşti1.100.0001.100.000            
    51S.C. COMPACT INDUSTRIAL Bucureşti1.000.0001.000.000            
    52S.C. UTILAJE, PIESE DE SCHIMB ŞI SERVICII Botoşani1.295.9781.295.978            
    53S.C. MICON Midia Năvodari20.000.00020.000.000            
    54S.C. SEMCONS Bucureşti1.000.0001.000.000            
    55S.C. MOBSTAT Suceava16.200.00016.000.000       200.000    
    56ROMTELECOM117.400.000   10.000.000     37.200.000   70.200.000
    57COMPANIA ETALON Bucureşti375.000375.000            
    58S.C. AVAN UNICO IMPEX980.000980.000            
    59S.C. MIKLENA DESIGN Bucureşti990.000850.000       140.000    
    60S.C. MONDO PAPIR IMPEX2.400.000700.000       500.000   1.200.000
    61S.C. GENERAL COMEXIM Bucureşti7.400.0007.400.000            
    62S.C. CONIMPEX GROUP3.500.0003.500.000            
    63S.C. ROMBETON Bucureşti49.250.00010.000.000       50.000   39.200.000
    64S.C. TREXIMCO Bucureşti6.400.000600.000       500.000   5.300.000
    65S.C. MONICA DESIGH Bucureşti200.000200.000            
    66S.C. PROD STEFANO Bucureşti400.000400.000            
    67S.C. PROD H'OLMIR Bucureşti250.000250.000            
    68UZINA MECANICA Sadu80.915.5008.175.500       2.100.0001.540.00069.100.000
    69S.C. CONIMPEX COMPANY6.500.0004.000.0002.500.000          
    70S.C. SHARROM Bucureşti11.300.0005.000.000       6.300.000    
    71S.C. CONDEM Bucureşti7.185.7167.185.716            
    72S.C. IMSAT Bucureşti4.000.000         4.000.000    
    73S.C. ENERGOCONSTRUCŢII1.000.000         1.000.000    
    74S.C. TELECONSTRUCŢIA6.000.000         6.000.000    
    75S.N. RADIOCOMUNICAŢII7.300.000         7.300.000    
    76S.C. ROMTRANS100.000         100.000    
    77S.C. ELECTROMAGNETICA20.600.000         7.900.000   12.700.000
    78S.C. ROMPROIECT8.500.000         8.500.000    
    79S.C. ICI11.000.000         11.000.000    
    80S.C. RTC8.800.000         8.800.000    
    81S.C. SARMIS2.660.000         2.660.000    
    82S.C. MOBILCOM6.000.000         6.000.000    
    83S.C. FELIX TELECOM13.500.000         13.500.000    
    84S.C. HIMALAYA1.100.000         1.100.000    
    85S.C. MATRA ROMANIA SYSTEMS20.000.000         20.000.000    
    86S.N. C.F.R.300.000         300.000    
    87S.C. CONTRACTOARE Buzău100.000         100.000    
    88S.C. ELECTROARGEŞ Curtea de Argeş100.000         100.000    
    89MICROELECTONICA100.000         100.000    
    90I.P.R.S. Băneasa100.000         100.000    
    91FELIX S.A100.000         100.000    
    92ELECTROMUREŞ Tg. Mureş1.500.000         1.500.000    
    93CONECT600.000         600.000    
    94ROMHART Bacău100.000         100.000    
    95LETEA Bacău100.000         100.000    
    96H.C. Călăraşi100.000         100.000    
    97CELHART Brăila100.000         100.000    
    98PRODUCTON S.A.100.000         100.000    
    99SOTA S.A.100.000         100.000    
    100TECO S.A.100.000         100.000    
    101E.E.E. S.A.500.000         500.000    
    102ROMTEC ELECTRONICS S.R.L.500.000         500.000    
    103ARC GRUP S.A. IMPORTATOR A.M.C. DE PRECIZIE MAHR Braşov500.000         500.000    
    104ROHDE SCHWARTZ ADVANTEST1.000.000         1.000.000    
    105MEASURE CONTROL EQPT1.500.000         1.500.000    
    106ADICON SERVICES2.000.000         2.000.000    
    107A.M.C. PRODEX2.000.000         2.000.000    
    108GENERAL ELECTRIC500.000         500.000    
    109MICASAN50.000         50.000    
    110ERICSON ROMANIA10.000.000         10.000.000    
    111ANTRICE S.A.2.000.000         2.000.000    
    112MITMOTORS INT.2.000.000         2.000.000    
    113JEEP COM SERVICE S.R.L.1.000.000         1.000.000    
    114MONDO STZLE S.R.L.1.500.000         1.500.000    
    115ROMCABLU500.000         500.000    
    116D.S.D. GEOTOPOCAD5.000.000         5.000.000    
    117VITACOM ELECTRONICS500.000         500.000    
    118M.D.M. ELECTRO1.000.000         1.000.000    
    119AMCO PRESS500.000         500.000    
    120ARIST 2000 COM500.000         500.000    
    121AGEXIMCO1.000.000         1.000.000    
    122ALFABIT1.000.000         1.000.000    
    123AXEL TELECOM1.000.000         1.000.000    
    124RADIONET1.000.000         1.000.000    
    125RADIOTEL1.000.000         1.000.000    
    126RADIOMOBIL1.000.000         1.000.000    
    127VIFOR1.000.000         1.000.000    
    128PROCOR1.000.000         1.000.000    
    129I.C.E.500.000         500.000    
    130TELEROMPROIECT1.000.000         1.000.000    
    131ROMKATEL1.000.000         1.000.000    
    132SAMIT COM ROKURA1.000.000         1.000.000    
    133GENESYS2.000.000         2.000.000    
    134MATEL1.000.000         1.000.000    
    135LORUS TELECOM1.000.000         1.000.000    
    136MABRION AUTO1.000.000         1.000.000    
    137SCOP COMPUTERS1.000.000         1.000.000    
    138ELECTROCONTACT Botoşani50.000         50.000    
    139F.C.M.E. Bucureşti1.000.000         1.000.000    
    140TOP 9+2.500.000         2.500.000    
    141ELECTROAPARATAJ2.000.000         2.000.000    
    1423A TRADING2.000.000              
    143ARC Braşov2.000.000         2.000.000    
    144ROMSERVICE INTERNATIONAL500.000         500.000    
    145ROTELCO500.000         500.000    
    146DUAL TELECOM1.000.000         1.000.000    
    147DATA COMPUTERS1.000.000         1.000.000    
    148D.R.Tv. Bucureşti5.000.000         5.000.000    
    149D.R.Tv. Iaşi1.500.000         1.500.000    
    150D.R.Tv. Timişoara1.500.000         1.500.000    
    151D.R.Tv. Cluj1.500.000         1.500.000    
    152RADET7.606.0496.356.049       1.250.000    
    153RGAB8.397.1877.897.187       500.000    
    154AEDIFICIA231.000.000         231.000.000    
    155STIFIN Buzău30.000         30.000    
    156APULUM Alba Iulia30.000         30.000    
    157INOX Bucureşti30.000         30.000    
    158FRIGOCOM200.000         200.000    
    159ELENA PROD INVEST50.000         50.000    
    160CONDOR100.000         100.000    
    161EUROTEST50.000         50.000    
    162COMCEH Călăraşi100.000         100.000    
    163XEROX ROMANIA500.000         500.000    
    164ORLATEX Sibiu100.000         100.000    
    165S.C. NICOLINA6.400.000             6.400.000
    166S.C. CEPROREX Brăila300.000             300.000
    167S.C. HART M. Ciuc1.800.000              
    168S.C. I.O.E.L. Bucureşti32.600.000             32.600.000
    169S.C. AEROTEH Bucureşti15.300.000             15.300.000
    170S.C. TURBOMECANICA80.600.000             80.600.000
    171TRIADA INTER SERVICE300.000         300.000    
      TOTAL GENERAL6.145.654.8632.250.980.96366.462.10033.367.30010.220.000643.342.500474.682.0002.666.600.000
   +  Anexa 2
    Instituţia . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul fiscal . . . . . . . . . . . .
     
    DOCUMENT de stingere a obligaţiilor de plată, în baza Ordonanţei Guvernului nr. . . ., către*1) . . . . . . . . .
     
    Nr. crt.ExplicaţiiSuma (lei)
    1.Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea de*2) . . . . . . , neachitate la data de 31 decembrie 2000. . . . . . . .
     
    Răspundem de datele comunicate.
     
    Ordonator de credite,Contabil-şef,
       
    Trezoreria statului
    Vizat pentru exactitate
    2.Organul fiscal teritorial . . . . . . . . . .
    2.1.Confirmăm datoriile către bugetul de stat la data de 30 . . . . . . . 2000 ale agentului economic*1) . . . . . . . . . . , în sumă totală de: . . . . . . . .
      din care*3):  
      a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
    2.2.Obligaţii către bugetul de stat care se sting cu suma. . . . . . . .
    2.3.datorată de instituţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      Obligaţii către bugetul de stat rămase neacoperite. . . . . . . .
    2.4.(2.1-1)  
      Suma de plată de către instituţiile publice, din care se sting obligaţiile către bugetul de stat la nivelul central al*1) . . . . . (1-2.1). . . . . . . .
         
    Director,  
      Şef serviciu,
    3.Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat  
      a*4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    3.1.Confirmăm obligaţiile către bugetul de stat ale*1) . . . . . . . . , în sumă totală de:. . . . . . . .
      din care*5):  
      a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
      e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
    3.2.Obligaţii către bugetul de stat care se sting cu suma datorată de instituţia . . . . . . . . .. . . . . .
      (3.1-2.4)  
    Director,  
      Şef serviciu,
  ------------- *1) Se înscrie, după caz, agentul economic sau unitatea subordonată prevăzută în anexa nr. 1. *2) Se înscriu, după caz, produsele şi serviciile furnizate. *3) Se înscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorările de întârziere datorate bugetului de stat de către agenţii economici prevăzuţi în anexa nr. 1. *4) Se înscrie direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, respectiv a judeţului, după caz. *5) Se înscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorările de întârziere datorate de agenţii economici prevăzuţi în anexa nr. 1.EXPLICAŢIIprivind întocmirea documentuluide stingere a obligaţiilor de plată1. Documentul se întocmeşte în 5 exemplare de fiecare instituţie publică din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru fiecare agent economic faţă de care are obligaţii de plată şi se prezintă la trezoreria statului pentru a obţine viza de exactitate (se prezintă ultima balanţă de verificare lunară împreună cu fişele furnizorilor respectivi), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.2. Cele 5 exemplare vizate se transmit de trezoreria statului organelor fiscale teritoriale la care agentul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, care procedează potrivit pct. 2 din document, după care exemplarele sunt repartizate astfel:- exemplarul nr. 1 se restituie instituţiei publice, document pe baza căruia aceasta va stinge în contabilitatea proprie obligaţia de plată către agentul economic (se debitează contul "Furnizori" prin creditul contului "Finanţarea bugetară - anul curent", cont analitic: Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. .........);- exemplarul nr. 2 se transmite agentului economic sau unităţii sale subordonate faţă de care instituţia publică are obligaţii de plată. Pe baza acestui document agentul economic înregistrează stingerea obligaţiilor către buget pe seama sumelor de încasat de la instituţiile publice (pct. 2.2).În cazul în care suma de încasat de la instituţiile publice este peste nivelul datoriilor către bugetul de stat, diferenţa urmând să fie utilizată la nivel central (pct. 2.4), agentul economic sau unitatea sa subordonată evidenţiază stingerea sumei de încasat de la instituţiile publice prin debitul contului "Decontări cu organul superior";- exemplarul nr. 3 rămâne ca document justificativ la organul fiscal teritorial, pe baza căruia se înregistrează în evidenţa pe plătitori stingerea obligaţiilor către bugetul de stat;- exemplarele nr. 4 şi 5 se transmit cu borderou direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, respectiv a judeţului, după caz, care vor proceda conform pct. 3 din document.3. Exemplarul nr. 4 se transmite agentului economic, care va înregistra în contabilitate stingerea obligaţiilor către bugetul de stat prin contul "Decontări cu unităţile din subordine".Exemplarul nr. 5 rămâne la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, respectiv a judeţului, după caz, pe baza căruia se înregistrează în evidenţa pe plătitori stingerea obligaţiilor către bugetul de stat.-----------