ORDIN nr. 1.599 din 18 septembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT 8.385 din 18.09.2020,având în vedere:– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 32, 36 și 42 vor avea următorul cuprins:
  32SATU MARESpitalul Municipal Carei Spitalul Orășenesc Negrești-OașSpitalul Municipal CareiS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice
  ………………………………………………………..
  36TELEORMANSpitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede S.C. Spitalul Orășenesc - S.R.L. VideleSpitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede - Secția de maternitateToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice
  ………………………………………………………..
  42BUCUREȘTI1. Spitalul Clinic Colentina 2. Centrul Medical Policlinico di Monza - punct de lucru «Monza Metropolitan Hospital» - str. Șerban Vodă nr. 95 - 101, sectorul 4, București 3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov*) 4. Spitalul Clinic CF I Witting București*) 5. Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă*) 6. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Dr. Victor Babeș» - secție externă modulară Pipera *) Unități sanitare care deservesc pacienții COVID-19 de pe raza municipiului București și a județului Ilfov (inclusiv pacienți transferați din alte județe)7. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București (structură dedicată pacienților COVID-19, inclusiv cu paturi ATI, cu circuite și linie de gardă separate) 8. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M.S. Curie» București (structură dedicată pacienților COVID-19, inclusiv cu paturi ATI, cu circuite și linie de gardă separate) 9. Spitalul Clinic de Copii «Victor Gomoiu» București (structură dedicată pacienților COVID-19, inclusiv cu paturi ATI, cu circuite și linie de gardă separate) Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» București - Maternitatea Bucur Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu» - București - Unitatea de asistență materno-fetală de excelență (Polizu)Toate centrele de dializă - tura 4 suplimentară distinctă Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» - București - pentru pacienți COVID-19 pozitivi - cazuri grave și critice
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 18 septembrie 2020.Nr. 1.599.-----