ORDIN nr. 661 din 11 mai 2000privind asigurarea auditului intern al Fondului naţional, al agentiilor de plati, al autorităţilor de implementare şi al agentiilor de implementare pentru fondurile comunitare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 26 iunie 2000    Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv,emite următorul ordin:1. Auditul intern al Fondului naţional, al agentiilor de plati, al autorităţilor de implementare şi al agentiilor de implementare pentru fondurile comunitare va fi asigurat de Direcţia generală audit intern. Acest audit este considerat de natura auditului intern.2. În misiunile sale de audit Direcţia generală audit intern poate efectua, prin intermediul structurilor sale descentralizate de audit intern, verificări şi controale asupra modului în care beneficiarii fondurilor comunitare au respectat destinaţia fondurilor respective, precum şi clauzele contractuale aferente. Aceste verificări şi controale se vor efectua în baza unor tematici, sesizări sau autosesizari în materie.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------