ORDIN nr. 3.146/1.544/2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.146 din 3 septembrie 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.544 din 3 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 5.767 din 3 septembrie 2020 al Ministerului Culturii și nr. NT 7.700 din 3 septembrie 2020 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 6 și 7 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 1 septembrie 2020, la capitolul IX - Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, la punctul 5 - Măsuri legate de organizarea locației, partea introductivă a literei h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice între persoane:  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  ----