ORDIN nr. 1.362 din 31 iulie 2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 739/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 6.429 din 31 iulie 2020 al Serviciului medicină de urgență, structură în cadrul Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din Ministerul Sănătății,în vederea îndeplinirii obiectivului strategic 4.4 „Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de urgență prin consolidarea sistemului integrat de urgență și continuarea dezvoltării acestuia“ din Strategia națională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale,luând în considerare prevederile axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale“, prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență“ din cadrul Programului operațional regional 2014-2020, aprobat de către Comisia Europeană,având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 739/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale“, prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență“ din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 10 iulie 2017, se modifică după cum urmează:1. Numărul curent 42 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.JudețulUnitatea medicală/UPU/CPU aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență
  42ClujUnitatea funcțională regională de urgență: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
  2. Nota din subsolul tabelului se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2020.Nr. 1.362.-----