ORDIN nr. 1.356 din 31 iulie 2020pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. NT 6.343 din 30.07.2020,având în vedere propunerile Comisiei de nefrologie a Ministerului Sănătății privind problemele importante ce necesită rezolvare urgentă legate de planul național pentru dializa pacientului COVID-19 pozitiv, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.660 din 17.06.2020.în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 și 233 bis din 21 martie 2005, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– După capitolul XII „Dispoziții finale“ se introduce un nou capitol, capitolul XIII „Dispoziții tranzitorii“, cuprinzând articolele 50–55, cu următorul cuprins:  +  Capitolul XIII Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 50Prin excepție de la prevederile art. 15 pct. 15.1, transferul temporar al bolnavilor dializați dintr-o unitate în alta se poate face pe o perioadă de până la 12 săptămâni, cu posibilitatea de prelungire automată pe toată perioada stării de alertă, dar și în intervalul de timp următor, atât timp cât vor mai apărea cazuri pozitive la dializați sau personalul medical și auxiliar din unitățile de dializă.  +  Articolul 51Prin excepție de la prevederile art. 23, în situația excepțională în care, în contextul epidemiologic, vor surveni situații cu deficit major de personal medical calificat, unitățile de dializă afectate vor funcționa cu deficit de personal. Centrele de dializă vor funcționa cu program de lucru prelungit, astfel încât să se poată asigura funcționarea unității, iar supravegherea ședințelor de dializă de către medic se va putea face prin vizită săptămânală în unitatea respectivă sau prin telemuncă.  +  Articolul 52Prin excepție de la lit. A) și B) din anexa nr. 3, supravegherea actului medical se poate realiza astfel:a) ședințele de dializă se pot realiza și prin monitorizarea la distanță a pacienților, prin desfășurarea activității de telemuncă, de către medicul nefrolog care se află în izolare la domiciliu. Pentru această situație de desfășurare a activității prin telemuncă este nevoie de acordul medicului nefrolog, caz în care acesta nu mai poate beneficia de concediu pentru carantină pentru această perioadă;b) în centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pe perioadă determinată, supravegherea ședințelor de dializă se poate realiza cu un număr mai mic de asistenți medicali pe tură, respectiv 1 post la 5 aparate pe o tură.  +  Articolul 53(1) Prin excepție de la prevederile pct. 6 din anexa nr. 4, controlul antiepidemic al personalului medical care lucrează în unitatea de dializă se va realiza astfel:a) trimestrial, exsudatul faringian;b) semestrial, prezența AgHBs, anticorpi anti-HB, anti-HC, RBW, examenul de urină și transaminazele; c) anual, anticorpi anti-HIV .(2) Rezultatele controalelor prevăzute la alin. (1) vor fi trecute în evidențe specifice.  +  Articolul 54(1) Prin excepție de la prevederile pct. 1 lit. a) de la pct. A) din anexa nr. 8, durata ședinței de dializă va putea fi scăzută până la 3,5 ore, iar frecvența ședințelor de dializă poate fi redusă de la trei la două pe săptămână, doar la pacienții care ar putea tolera un astfel de regim, în funcție de patologia asociată și fără agravarea stării generale de sănătate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică doar în situații speciale generate de pandemia determinată de virusul SARS-CoV-2, în scopul:a) reducerii riscului de infectare, ce poate apărea prin intersectarea turelor de dializați în sala de așteptare;b) asigurării intervalului de timp pentru dezinfecție adecvată, în vederea scăderii riscului de răspândire a infecției în unitatea de dializă;c) protejării personalului medical deficitar;d) rezolvării eventualelor probleme de aprovizionare.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), deciziile vor fi luate de către medicul curant în colaborare cu medicul șef/coordonator al stației/centrului de dializă, prin abordarea personalizată a pacienților și comunicarea clară către pacienți și/sau aparținători a motivațiilor acestor decizii, precum și a riscurilor și beneficiilor.  +  Articolul 55Prin excepție de la prevederile art. 12, pe perioada pandemiei determinate de virusul SARS-CoV-2, în situația în care se depășește capacitatea centrului de dializă dedicat pacienților COVID-19 pozitivi sau cea a centrelor în care pacienții COVID-19 pozitivi sunt dializați în tura suplimentară, pentru transferul între centrele de dializă nu este necesar consimțământul pacienților.  +  Articolul IIReglementările din capitolul XIII „Dispoziții tranzitorii“ prevăzut la art. I se mențin pe toată perioada pandemiei, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2020.Nr. 1.356.-----