HOTĂRÂRE nr. 589 din 31 iulie 2020pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Pentru anul 2020, prin excepție de la termenul prevăzut la art. 2, documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la cap. IX, în subcap. III lit. C.4 alin. (3) lit. c), precum și în subcap. V lit. E alin. (4) lit. j) se pot depune până la data de 1 septembrie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 31 iulie 2020.Nr. 589. ------