ORDIN nr. 1.448 din 24 iulie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 28 iulie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției gestionarea deșeurilor nr. 130.096/DGD din 17.07.2020, în temeiul prevederilor:– art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;– art. 57 alin. (1),(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Pungile de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, introduse pe piața națională înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, se comercializează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2021.2. Anexa va avea următorul cuprins:  +  ANEXĂ Caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediuPungile de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, introduse pe piața națională, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe tehnice în vederea identificării și valorificării:a) substanțele folosite pentru obținerea culorii pungilor de transport, pentru inscripționarea elementelor de identificare și informare potrivit legii, precum și substanțele folosite pentru personalizare nu trebuie să modifice caracteristicile materialului care este utilizat la fabricarea pungilor de transport;b) vor fi marcate cu un/o cod/număr/siglă pentru identificarea organismului care a eliberat certificatul pentru acordarea și utilizarea mărcii de conformitate;c) vor fi marcate cu sintagma: «compostabil acasă» sau «compostabil industrial», după caz;d) vor fi marcate cu nume și cod unic de înregistrare pentru identificarea producătorului/manufacturierului și țării de origine - de exemplu: «Produs fabricat în România/Germania/ Spania/China  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 28 iulie 2020.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  București, 24 iulie 2020.Nr. 1.448.----