NORME din 23 decembrie 2004 DE CALITATE A TRATAMENTULUI PRIN DIALIZĂ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.718 din 23 decembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005.
  A) Durata tratamentului și doza de dializă1. Hemodializaa. Cel puțin 4 ore x 3 ședințe dializa/săptămână (5 ore x 3 la anurici);b. Fără reutilizare a dializoarelor;c. < 25% din bolnavi cu episoade repetate de hipotensiune intradializă;d. Evaluare lunară, documentată, a dozei de dializă (vezi Ghidul de bună practică a dializei*1).-----------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).e. Valori de referință:– Kt/V realizat (compartiment unic, volum variabil) > 1.3;– URR > 70%.2. Dializa peritoneală continuă ambulatoriea. Cel puțin 4 schimburi/zi în dializa peritoneală continuă ambulatorie;b. Evaluare lunară, documentată, a dozei de dializă (vezi Ghidul de bună practică a dializei1).c. Valori de referință:– KT uree/V >= 1.9;– Clearance total săptămânal al creatininei >= 60 L/săptămână.B) Biocompatibilitateaa. Nu vor fi utilizate dializoare:– cu membrane de celuloză ne-esterificată;– sterilizate cu etilendioxid;b. ≥ 33% din ședințe cu dializoare cu eficiență înaltă (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamidă, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfonă, polietersulfonă, triacetat de celuloză);c. toți bolnavii cu durata mai mare de 3.5 ani a tratamentului trebuie să fie tratați cu dializoare cu eficiență înaltă (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamidă, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfonă, polietersulfonă, triacetat de celuloză);d. dializant cu bicarbonat la > 80% din ședințele de hemodializă.C) Anemiaa. Evaluare cel puțin lunară, documentată (vezi Ghidul de bună practică a dializei)*1)-----------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).b. Valori de referință predializă:– Hb ≥ 10.5 g/d6 la cel puțin 80% din bolnavii tratați în unitate;– Ht ≥ 32% la cel puțin 80% din bolnavii tratați în unitate.D) Tulburarile metabolismului fosfo-calcic și acido-bazica. Evaluare bilunară, documentată (vezi Ghidul de bună practică a dializei)*1)-----------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).b. Valori de referință înainte de ședința de dializă:– bicarbonat seric (echilibrat) ≥ 20 mEq/L la cel puțin 80% din bolnavii tratați în unitate;– fosfatemie < 5.5 mg/dl la cel puțin 50% din bolnavi tratați în centru;– produs fosfo-calcic < 55 la cel puțin 50% dintre bolnavii tratați în centru.E) Starea de nutrițiea. Evaluare trimestrială, documentată (vezi Ghidul de bună practică a dializei)*1)-----------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).b. Valori de referință:– SGA: scor A la cel puțin 70% din bolnavii tratați în unitate;– Indicele de masă corporală IMC > 20 la cel puțin 70% din bolnavii tratați în unitate;– Albumina serică ≥ 4 g/dL la cel puțin 60% din bolnavii tratați în unitate.F) MorbiditateEvaluare anuală. Valori de referință:1. Hemodializa– Morbiditate necesitând spitalizare (medie a bolnavilor dializați în unitate) < 14 zile spitalizare/bolnav an;– Mortalitate medie (număr decese x 100/număr mediu bolnavi aflați în evidență) < 20%.2. Dializa peritoneală– infecții ale orificiului de ieșire: < 1 episod/bolnav - an;– peritonite: < 1 episod/18 bolnavi - luni;– morbiditate necesitând spitalizare (medie a bolnavilor dializați în unitate) < 21 zile spitalizare/bolnav an;– mortalitate medie (număr decese x 100/număr mediu bolnavi aflați în evidență) < 20%G) Investigații minime obligatorii pentru bolnavii dializați stabili (după primele 3 luni de tratament)
  Investigația/examenul Interval (zile) ────────────────────────────── 1. Hb 30Investigația/examenul Interval (zile) ───────────────────────────────────27. Uree (mg/dL) 30
  2. Ht 3028. Creatinină (mg/dL) 30
  3. Nr hematii (mil.) 30 29. Examen de urină 30
  4. Reticulocite (%) 30 30. Volum/24 h 30
  5. Leucocite (mii) 30 31. Proteinurie (g/L) 30
  6. Trombocite (mii) 90 32. Uree (g/L) 30
  7. Timp sangerare (min) 90 33. Creatinină (g/L) 30
  8. Timp Howell (sec) 30 34. URR (HD) 30
  9. Timp Quick (sec) 30 35. Kt/V rinichi nativ 30
  10. Proteine serice (g/dL) 90 36. Kt/V HD/DP 30
  11. Electroforeza proteinelor serice 90 37. Kt/V total 30
  12. Fibrinogen (mg/dL) 90 38. Ag. HBS la admiterea în unitate, apoi la 180 zile (numai la cei seronegativi sau vaccinați fără titru protector)
  13. TGP (UI) 30 39. Ac anti-HBs la admiterea în unitate, apoi anual dacă pacientul a fost vaccinat
  14. TGO (UI) 30 40. Ac anti-VHC la admiterea în unitate, apoi la 180 zile
  15. Fosfataza alcalină (UI) 90 41. Ac-anti-HIV la admiterea în unitate și la 360 zile numai la cei seronegativi
  16. Sodiu (mEq/L) 3042. Proteina C reactivă 90
  17. Potasiu (mEq/L) 3043. PTH (pg/mL sau pmol/L) 360
  18. Calciu (mEq/L) 3044. înălțime (cm) 360
  19. Fosfor (mg/dL) 30 45. Greutate (kg) 30
  20. RA/Bicarbonat (mEq/L) 30 46. SGA 90
  21. Fier seric (mcg/dL) 9047. Exsudat nazal 180
  22. Feritină (ng/mL) 9048. Exsudat faringian 180
  23. Glicemie (mg/dL) 9049. EKG 180
  24. Colesterol (mg/dL) 180 50. Rx cord-pulmon 360
  25. Lipide (mg/dL) 180 51. Radiografii schelet osos 360
  26. Trigliceride (mg/dL) 180 52. Rx gastro-intestinal (endoscopie) 360
  53. Ecografic (cord, carotide, rinichi) 360
  (la 29-08-2019, Primul tabel de la Litera G) a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.315 din 28 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019 )
  Județ [][] Localitate ............................. Spitalul ............................. [][][][][][] Secția ................................. [][][][][] Număr înregistrare .................... SZ [][][][]CNP .................... [][][][][][][][][][][][][]Întocmit de .......................................(parafa medicului)
  2. FIȘA PENTRU SPITALIZARE DE ZINumele ....................................... Prenumele .................................... Sexul M/F[] ┌──────────────────────────────────────────────────┐Data nașterii: zi [][] luna [][] an [][], │Data completării: ora [][].[][]; │ Vârsta [][] │ zi [][]; luna [][]; an [][][][]│Domiciliul legal: județul [][] Localitatea ........ │Grup sangvin Rh │ Sector [][]; Mediu U/R []; │Alergic la: ......................................│ Str. ................... Nr. .... │Ag HBs +/- Ac antiHB +/- Ac antiVHC +/- │Reședința: județul [][]; Localitatea .............. │Ac antiHIV +/ Ac antiCMV +/ │ Sector []; Mediu U/R [] │Nr. din lista de așteptare: [][][]; │ Str. .......................... Nr. .... │Nr. din Registrul bolnavilor dializați: [][][] │Telefon: ............... Stare civilă ............. └──────────────────────────────────────────────────┘Ocupația ............................. Loc de muncă .....................................................C.I./B.I. seria [][]; Nr. [][][][][][]; Statut pacient: Asigurat CNAS []; Neasigurat CNAS [];Număr carnet asigurat [][][][][][][][]; Casa de asigurare județeana [][]; Transporturi [];CASAOPSNAJ [][]; Talon pensie [][][][][][][]Nr. carnet pentru bolnavii incluși în programele de sănătate ........................... [][][][][][][][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Diagnostic principal (boala renala primara) .................................................. [][][][]││.............................................................................................. [][][][]││Alte informații privitoare ││la boala renala primara: data debutului ............ Data diagnosticului ................ PBR: Da/Nu││Dispensarizare: Da/Nu Data luării în evidenta ............ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Diagnostice secundare (complicații/comorbiditati): ............................................. [][][][]1. ............................................................................................. [][][][]2. ............................................................................................. [][][][]3. ............................................................................................. [][][][]4. ............................................................................................. [][][][]5. ............................................................................................. [][][][]6. ............................................................................................. [][][][]7. ............................................................................................. [][][][]8. ............................................................................................. [][][][] Semnătura și parafa medicului curant Semnătura și parafa medicului șef de secție ................................ .................................... Evaluarea inițială a bolnavului cu insuficienta renala┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Transferat: Da/Nu Unitatea de proveniență Județ [][] Localitate .......................................││ Spitalul .................... [][][][][][] Secție .............................. [][][][][]│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Situație familială (Persoane care ar putea ajuta bolnavul la efectuarea schimbului/tratamentului) ..││ ....................................................................................................││2. Condiții de viața la domiciliu: Camera pentru tratament: Da/Nu; Apa curenta: Da/Nu; ││ Spațiu pentru depozitarea materialelor: Da/Nu ││ Evaluator (Medic/Asistent medical) ............................. Data evaluării ....................│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea clinica1) ......................................................................................││.......................................................................................................││Deficiente neuro-psiho-motorii D/N Deficiente vizuale D/N ││Patologie asociata care contraindica HD/DP/TR1) D/N Detalii .........................................││.......................................................................................................││Cale de abord vascular [fără] [cateter - cateter tunelizat - fistula cu vase native - proteza ││vasculara - altele] Cale de abord peritoneal [fără] [cateter peritoneal] ││Înălțime: ....... Greutate ....... PA .... Trat. anti-hipertensiv: Da/Nu SGA ..... Diureza .........││Evaluator (Medic) ............................................ Data evaluării ........................│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Date paraclinice┌────────────────┬─────┬─────────────────┬─────┬───────────────────┬─────┬────────────────────────┬─────┐│Hb (g/dL) │ │Na (mEq/L) │ │Fosfataza alcalină │ │Uree urinara (g/L) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Ht (%) │ │K (mEq/L) │ │Glicemie (mg/dL) │ │Creatinina urinara (g/L)│ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Leucocite (/mmc)│ │Ca (mEq/L) │ │Colesterol (mg/dL) │ │Clearance uree (mL/min) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Trombocite │ │Fosfat (mg/dL) │ │HDL Colesterol │ │Clearance creatinina │ ││ │ │ │ │(mg/dL) │ │(mL/min) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Timp Howell │ │Proteine serice │ │Lipemie (mg/dL) │ │Filtrat glomerular │ ││ │ │(g/dL) │ │ │ │(mL/min) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Tmp Quick │ │Serine (g/dL) │ │Trigliceride │ │Kt/V rinichi │ ││ │ │ │ │(mg/dL) │ │nativ/săptămâna │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│HCO3- (mEq/L) │ │TGO │ │Uree serica (mg/dL)│ │Anticorpi citotoxici │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│ │ │TGP │ │Creatinina serica │ │Antigene │ ││ │ │ │ │(mg/dL) │ │histocompatibilitate │ │└────────────────┴─────┴─────────────────┴─────┴───────────────────┴─────┴────────────────────────┴─────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│EKG ...................................................................................................││ ...................................................................................................││Rx cord-pulmon ........................................................................................││ ...................................................................................................││Ecografie (cord, carotide, rinichi, ficat) ............................................................││ ...................................................................................................│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────┐│Comisia medicală aproba/respinge includerea în program │ │BOLNAVI IN PROGRAM DE DIALIZA/TRANSPLANT ││de: │ │Luat în evidenta la data de .................││monitorizare/hemodializa/dializa peritoneala/transplant│ │Medicul care inițiază dializa (conduce ││de, la data de ........................................│ │tratamentul) ................................││.......................................................│ │Asistent șef Unitate ........................││Motivatie .............................................│ │Secretariat unitate .........................││.......................................................│ └─────────────────────────────────────────────┘│Medic șef Secție Nefrologie/Medicală/Pediatrie ........│ 1) Se vor analiza în funcție de│Medic șef (coordonator) Unitate Dializa/Transplant ....│ indicațiile/contraindicatiile hemodializei│Medic șef Secție Anestezie Terapie Intensiva ..........│ (dializei peritoneale/transplantului renal)│Medic curant ..........................................│ (Regulamentul unităților de dializa).└───────────────────────────────────────────────────────┘ Investigații și proceduri Data începerii procedurilor: ora [][].[][]; zi [][]; luna [][]; an [][][][] Data terminării procedurilor: ora [][].[][]; zi [][]; luna [][]; an [][][][]┌────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │ Data │ Denumire investigatie/procedura │ Cod │ Medicamente administrate ││crt.│ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤└────┴───────┴──────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Încheierea monitorizarii/tratamentului prin dializa/transplant renal ││Epicriza ││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││Recomandări .................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data închiderii fisei zi [][]; luna [][]; an [][][][] ││Motivatia întreruperii: (1) vindecat; (2) la cerere; (3) recomandarea medicului curant; ││(4) transfer la alta unitate; (5) deces; (6) alte cauze. ││ ││ ││ Semnătura și parafa medicului curant Semnătura și parafa medicului șef de secție ││ ............................... ............................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3) Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului cu insuficiență renală Anul .....
  Numele ........................... Prenumele ................................ CNP [][][][][][][][][][][][][] Nr. carnet (pentru bolnavii incluși în programele de sănătate) [][][][][][] Număr înregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ [][][][] Întocmit de .................... ............. (parafa medicului)
  Data CodIanFebrMartAprilMaiIunIulAugSeptOctNovDec
  Hb1)
  Ht1)
  Nr hematii (mil.)1)
  Reticulocite (%)1)
  Leucocite (mii)1)
  Trombocite (mii)2)
  Proteine serice (g/dL)2)
  Electroforeza proteine serice2)
  Alb/glob (%)2)
  Albumina (g/dL)2)
  Alpha 1 (%)2)
  Alpha 2 (%)2)
  Beta (%)2)
  Gamma (%)2)
  Fibrinogen (mg/dL)2)
  TGP (UI)1)
  TGO (UI)1)
  Fosfataza alcalină (UI)2)
  Sodiu (mEq/L)1)
  Potasiu (mEq/L)1)
  Calciu (mEq/L)1)
  Fosfor (mg/dL)1)
  Clor (mEq/L)1)
  Magneziu (mEq/L)1)
  RA/Bicarbonat (mEq/L)1)
  Fier seric (mcg/dL)1)
  Feritina (ng/mL)2)
  Glicemie (mg/dL)2)
  Colesterol (mg/dL)3)
  Lipide (mg/dL)3)
  Trigliceride (mg/dL)3)
  Uree serica (mg/dL)1)
  Creatinina serica (mg/dL)1)
  Acid uric (mg/dL)1)
  Diureza (mL/24 ore)
  Densitate (osmolaritate urinara)
  Proteinurie (g/24 ore)
  Proteinurie (mg/g creatinina)
  Creatinina urinara (g/24 ore)
  Uree urinara (g/24 ore)
  Clearance uree (mL/min)
  Clearance creatinina (mL/min)
  Hematii urina (pe mmc)
  Leucocite urina (pe mmc)
  Cilindri urina (pe mmc)
  Filtrat glomerular (mL/min)2,5)
  URR (HD)1)
  Kt/V rinichi nativ2)
  Kt/V HD/DP2)
  Kt/V total2)
  Ag HBS3)
  Ac anti-HB3)
  Ac anti-HC3)
  Ac anti HIV3)
  Ac anti CMV3)
  Ac citotoxici2)
  Ag histocompatibilitate2)
  Proteina C reactiva2)
  Timp Howell (sec)1)
  Timp Quick (sec)1)
  PTH (pg/mL sau pmol/L)4)
  Înălțime (cm)4)
  Greutate (kg)1)
  SGA2)
  UF medie (pe ședința - HD; pe zi DP)1)
  Dializor (tip)1)
  --------- 1) lunar; 2) trimestrial; 3) semestrial; 4) anual5) determinat direct (prin media aritmetică a clearance-urilor ureei și creatininei) sau estimat (prin formula MDRD).
  Exsudat nazal (trimestrial) - bolnavi dializați 1. ..........................................................................................2. ..........................................................................................3. ..........................................................................................4. ..........................................................................................Exsudat faringian (trimestrial) - bolnavi dializați 1. ..........................................................................................2. ..........................................................................................3. ..........................................................................................4. ..........................................................................................
  Electrocardiograma (trimestrial) 1. .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................2. .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................3. .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................4. .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................Radiografie cord pulmon (anual) .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................Radiografii osoase (mâini, clavicule, sold, coloana vertebrala) (anual) .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
  Ecografie (cord, carotide, ficat, rinichi) (anual) .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
  Alte explorări .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
  Concluziile examenului de bilanț (lunar, trimestrial, semestrial, anual) Diagnostic .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................Indicații terapeutice Dieta .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................Tratament medicamentos .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................Program de dializa .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... Semnătura și parafa medicului curant ................................
  Aprecierea globală subiectivă a stării de nutriție (SGA)
  (A) Anamneza 1. Modificări în greutate (în ultimele 6 luni)
  0 Fără modificări sau scăderea greutății < 0,5 kg1 Scădere în greutate minoră (între 0,5-1 kg) 2 Scădere < 5% în greutate 3 Scădere > 5% [] [] [] []
  2. Modificări în aportul alimentar
  0 Fără modificări 1 Aport alimente solide suboptim 2 Scădere globală moderată a aportului, până la dieta lichidiană totală3 Dieta lichidiană hipocalorică pânăla înfometare [] [] [] []
  3. Simptome gastro-intestinale
  0 Fără simptome 1 Grețuri 2 Vărsături sau simptome gastrointestinalemoderate 3 Diaree sau vărsături frecvente sau anorexie severă [] [] [] []
  4. Capacitate funcțională (legată de statusul nutrițional)
  0 Bună 1 Dificultate la mers 2 Dificultate la activități minore(mersul la baie) 3 Imobilizare la pat [] [] [] []
  5. Comorbiditatea*)
  0 Ani dializă < 1 Fără comorbidități1 Ani dializă 1-4 sau Comorbidități ușoare (fără comorbiditatile majore) 2 Ani dializă > 4 ani sau Comorbidități moderate (o comorbiditate majoră) 3 Comorbidități severe (două sau mai multe majore)[] [] [] []
  (B) Examen fizic 6. Scăderea depozitelor de grăsime sau pierderea grăsimii subcutanate (ochi, triceps, biceps,piept)
  0 Fără modificări 1 Minimă 2 Moderată 3 Severă [] [] [] []
  7. Semne de hipotrofie musculară (tâmplă, claviculă, scapulă, coaste, genunchi, interosoși)
  0 Fără modificări 1 Minime 2 Moderate 3 Severe [] [] [] []
  (C) Indicele de masă corporală (IMC = G/H2)
  0 8.IMC > 20 kg/mp 1 IMC 18-19.9 kg/mp 2 IMC 16-17.9 kg/mp3 IMC < 16 kg/mp [] [] [] []
  (D) Parametrii de laborator 9. Albumina serică
  0 Albumina > 4 g/dl 1 Albumina 3.5-3.9 g/dl 2 Albumina 3-3.4 g/dl 3 Albumina < 3 g/dl[] [] [] []
  SCOR TOTAL = SUMA CELOR 9 COMPONENTE (0-27) Scor = 0 = nutriție optimă; Scor = 27 = malnutritie severă [] [] [] []
  ------------------- *) Comorbiditati majore = ICC clasa III sau IV; SIDA boala; boala coronariană severă; BPOC moderat au sever; sechele neurologice severe;neoplasma metastazat sau chemoterapie recentă.
  4) PROTOCOLUL ȘEDINȚEI DE HEMODIALIZĂ
  Unitatea Greutate (kg] PRESCRIPȚIE Dializant Dializor
  Data Fișa SZ [][][][]- uscata Durata ședinței - bicarbonat/acetatAnticoagulare
  Ședința dializa nr. - câștig ponderal interdialitic Pompa sânge: - conductivitate: - tip
  Nume - intrare HD - ieșire HD - simpla/dubla - debit: - medicament
  Prenume - propusă - debit - delta bicarbonat:- doza
  Monitor dializa Diureza Ultrafiltrare propusă: - clorura de kaliu:Eritropoietina tip:
  Tip tratament HD UFI HDF HF HP HDP PF on line continuu A-V V-VTemperatura Debit ultrafiltrare:- temperatura: - doza:
  Abord vascular FAVI Proteza Cateter (temp tunel) Medic (semnătura și parafa)
  260240220200160140120100 80 60ConectOra 1Ora 2Ora 3Ora 4Ora 5Destindere Soluție fiziologica mL Asistent medical
  Conectare Asistent medical
  -----------------
  Observații
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  -----------------
  P Art
  P Ven
  PTM Na+K+ Ca2+Uree
  Qs Înainte dializa
  QD
  După dializa
  Q(UF)
  Conducti- vitate
  Restituire Asistent medical
  Bicarbonat
  Deconectare Asistent medical
  Heparina
  Ioni/TPA Asistent șef tura
  Materiale consumate Manifestări clinice în cursul ședinței de dializa Medicamente prescrise în timpul dializei Medic (semnătura și parafa)
  Dializor
  Set linii sânge
  Conector recirculare
  Canula punctie arterială
  Canula punctie venoasa
  Canula punctie Y
  Perfuzor
  Seringi
  - 2 mL
  - 5 mL
  - 10 mL Manifestări clinice între dialize Prescripție
  - 20 mL
  - 50 mL
  Ace seringa
  Manusi (perechi) Rezultate investigații paraclinice Investigații paraclinice prescrise
  Altele
  5) FIȘA SINTETICĂ DE MONITORIZARE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL - ANUL ........
  Numele .............................. Prenumele .............................................CNP [][][][][][][][][][][][][] Nr. carnet (pentru bolnavii incluși în programele de sănătate) [][][][][][][][] Număr înregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ [][][][] Întocmit de ..................... (parafa medicului)
  Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
  Data
  Apetit
  Greutate (kg)
  Presiune arterială (cm Hg)
  - clinostatism
  - ortostatism
  Semne de hiperhidratare
  Diureza medie (L/zi)
  Ultrafiltrare medie neta (ml/zi)
  Test echilibrare peritoneala2)
  DPCA/DPCC
  Sistem
  Nr. schimburi
  Orar schimburi
  Tip soluție
  Volum
  Starea orificiului de ieșire1)
  Recomandări ● Dieta
  ● Tratament medicamentos
  Probleme
  1) După clasificarea Tdwardowky.
  Iulie August SeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie
  Data
  Apetit
  Greutate (kg)
  Presiune arterială (cm Hg)
  - clinostatism
  - ortostatism
  Semne de hiperhidratare
  Diureza medie (L/zi)
  Ultrafiltrare medie neta (ml/zi)
  Test echilibrare peritoneala2)
  DPCA/DPCC
  Sistem
  Nr. schimburi
  Orar schimburi
  Tip soluție
  Volum
  Starea orificiului de ieșire1)
  Recomandări ● Dieta
  ● Tratament medicamentos
  Probleme
  1) După clasificarea Tdwardowky. Observații...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  6) FIȘA DE MONITORIZARE AMBULATORIE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL1) Numele .................... Prenumele ........................... Numărul2) ................
  Data Ora Dializat Orificiu cateter Observații
  introdus evacuat
  TipVolumVolumAspectAspectToaleta
  600
  Greutate 1200
  Temperatura 1700
  Diureza 2200
  Presiune arterială
  Volum ultrafiltrare neta L/24hTotal
  Data 600
  Greutate 1200
  Temperatura 1700
  Diureza 2200
  Presiune arterială
  Volum ultrafiltrare neta L/24hTotal
  Data 600
  Greutate 1200
  Temperatura 1700
  Diureza 2200
  Presiune arterială
  Volum ultrafiltrare neta L/24hTotal
  Data 600
  Greutate 1200
  Temperatura 1700
  Diureza 2200
  Presiune arterială
  Volum ultrafiltrare neta L/24hTotal
  Data 600
  Greutate 1200
  Temperatura 1700
  Diureza 2200
  Presiune arterială
  Volum ultrafiltrare neta L/24hTotal
  Data 600
  Greutate 1200
  Temperatura 1700
  Diureza 2200
  Presiune arterială
  Volum ultrafiltrare neta L/24hTotal
  -------------1) Se completează de bolnav și este analizată cu ocazia bilanțului lunar.2) Din Registrul bolnavilor hemodializati (dializați peritoneal) al unității de dializă.Registrul de evidență a bolnavilor dializațiREGISTRUL DE EVIDENȚĂ A BOLNAVILOR DIALIZAȚI
  Nr.Nume și PrenumeInițialatatălui Cod numeric personalData nașteriiLoculnasteriiDomiciliulactual (tel.) Profesia Casa de Asigurăride Sănătate Boala renalăGrup sanguinRh Serologie Cale abord (dată,tip) Data inițieriidializei Data și cauza întreruperiidializei Observații
  AgAc anti-
  HBHBHCHIV
  Lista de așteptare pentru dializăLISTA DE AȘTEPTARE PENTRU DIALIZĂ3)
  Nr.Nume și prenume Inițialatatălui Cod numeric personalData nașteriiLocul nașteriiDomiciliulactual (tel.) ProfesiaCasa de Asigurăride Sănătate Boala renalăGrup sanguinRh Serologie Data luării înevidență Data efectuăriicăii de abord Observații
  AgAc anti-
  HBHBHCHIV
  ----------3) După luarea în evidență unității, bolnavii vor fi monitorizati lunar folosind Fișa de monitorizare a bolnavului dializat (Anexa XXXIX).Lista bolnavilor cu indicații de transplant renal a unității de dializă Unitatea ...................... Spitalul ...................... Localitatea ................... Tel. ......... Fax ......... E mail .........LISTA BOLNAVILOR CU INDICAȚII DE TRANSPLANT RENAL A UNITĂȚII DE DIALIZĂ4)
  Nr.Nume și prenume Inițialatatălui Cod numeric personalData nașteriiSexDomiciliulactual (tel.)5) Casa de Asigurăride Sănătate Diagnostic(inclusiv stările co-morbiderelevante)Tratamentprin dializă6)Grup sanguinRh Serologie Antigenehistocompatibile Data luăriiîn evidență Observații 7)
  AgAc anti- Ac8) citotoxici
  HBHBHCHIVCMV
  --------------4) Lista este completată la nivelul unității de dializă și comunicatăRegistrului Național de Transplant sau Centrului zonal de transplant renal.Datele vor fi actualizate lunar.5) Se înscrie adresa actuală completă, cu număr de telefon al pacientului, al rudelor, vecinilor și instituțiilor unde acesta poate fi, eventual, găsit în situații de urgență. 6) Tipul tratamentului (HD, DPCA etc.) și data începerii acestuia.7) Vor fi menționate observațiile referitoare la eventualul donator viu înrudit și cele referitoare la urgența transplantării (motivarea acesteia).8) Anticorpii citotoxici și antigenele de histocompatibilitate vor fi determinate în unitățile de imunohematologie zonale abilitate de Ministerul Sănătății. Anticorpi citotoxici vor fi determinați la intervale de 3-6 luni dacă pacientul primește transfuzii sau anual la cei netransfuzați.