NORME din 23 decembrie 2004 DE IGIENĂ, EPIDEMIOLOGIE ȘI EDUCAȚIE SANITARĂ
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.718 din 23 decembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005.
    1. Dezinfecția în unitatea de dializăPentru păstrarea curățeniei și efectuarea dezinfecției unității de dializă se vor lua următoarele măsuri:a. Dezinfectarea patului și schimbarea lenjeriei după fiecare hemodializă;b. Dezinfectarea sălilor de dializă (paviment, pereți), în fiecare zi, prin ștergerea (sau pulverizarea) cu o soluție corespunzătoare, cu efect bactericid, fungicid și virucid;c. Dezinfecția generală a secției, săptămânal, cu una din soluțiile cu efect bactericid, fungicid și virucid;d. Dezinfecția tubulaturii interioare a aparatului conform indicațiilor fabricantului (dezinfecție chimică după fiecare ședință și, cel puțin o dată pe săptămână, dezinfecția fierbinte, dacă monitoarele permit această secvență);e. Dezinfecția periodică (lunară) a circuitului de apă al unității;f. Dezinfecția mediului cu ajutorul lampilor UV bactericide montate în sălile de dializă, 6-8 ore zilnic.2. Controlul bacteriologic al unității de dializăSăptămânal, se vor preleva probe bacteriologice din apă, din tubulatura aparatelor, de pe aparate și de pe mâinile personalului.3. Circuitul și accesul în unitățile de dializăa. Circuitele personalului și ale bolnavilor vor fi separate de cele ale spitalului în care funcționează;b. Bolnavii vor avea circuit separat, iar intrarea lor în unitatea de dializă se va face după prealabilă prelucrare sanitară (pijama, papuci, eventual duș);c. Accesul persoanelor străine - aparținători, bolnavi sau personal medical din alte secții ale spitalului în care funcționează unitatea - în centrul de dializă este strict interzis.4. Materialele necesare tratamentului (hemodializă, dializă peritoneală)Trebuie considerate drept contaminate bacteriologic după utilizare. Vor fi tratate, manipulate și îndepărtate în consecință.5. Echipamentul personalului medical al unității de dializăVa avea culoare diferită de restul echipamentului din spital, pentru a exista posibilitatea de control a circulației personalului în sau din alte secții. Personalul unității va purta obligatoriu ecuson.a) Echipamentul va fi format din bluză, pantaloni, pantofi și bonetă, în timpul operațiilor de conectare și deconectare a bolnavului cu cateter venos central la aparatul de dializă, se va purta echipament steril de protecție (halat, mănuși, mască, galoși);b) Echiparea personalului unității de dializă se va face într-un spațiu separat de restul personalului din spital;c) Accesul personalului din spital în unitatea de dializă se va face numai cu echipament de protecție menționat la pct 5.a.6. Controlul anti-epidemic al personalului medicala) La personalul sanitar care lucrează în unitatea de dializă, se vor cerceta:– lunar, exsudatul faringian;– semestrial, prezenta AgHbs, anticorpi anti-HB, anti-HC, RBW, examenul de urină și transaminazele;– anual, anticorpi anti-HIV (opțional) cu consiliere înainte și după, radioscopie cord-pulmon.b) Persoanele de sex feminin sunt obligate să facă un examen ginecologic și de secreție vaginală, o dată la 3-6 luni.Rezultatele acestor controale vor fi trecute în evidențe specifice (Carnet de sănătate personală etc.).7. Vaccinarea anti-hepatita BBolnavii și personalul sero-negativ al unităților de dializă vor fi vaccinati anti-hepatita B, în cadrul programelor profilactice ale Ministerului Sănătății.8. Prelevarea produselor biologicea. Prelevarea produselor biologice de la bolnavii dializați se va face în condiții de securitate, iar transportul probelor la laborator se va face de urgență.b. Prelevarea produselor biologice de la bolnavii dializați în afară ședințelor de dializă sau pentru controalele periodice, în cazul celor dializați peritoneal, se va face în săli de recoltări special amenajate, cu toate măsurile de prevenire a contaminării personalului (mască, ochelari de protecție, mănuși de unică folosință).9. Controlul anti-epidemic al bolnavilor dializațiDeterminarea marker-ilor infecției cu HB, HC, HIV este obligatorie pentru toți bolnavii dializați:– la instituirea tratamentului prin dializă;– la fiecare 6 luni - bolnavi hemodializati;– la fiecare 12 luni - bolnavi dializați peritoneal.10. Măsuri anti-epidemice la bolnavii cu infecții viraleBolnavii cu serologie pozitivă pentru infecții cu virusuri hepatitice și/sau HIV vor fi dializați în săli separate și/sau pe aparate de hemodializă destinate special, cu măsuri suplimentare de profilaxie a hepatitei și a infecției HIV. În cazul în care acest lucru nu este posibil, aparatul va fi dezinfectat chimic după fiecare dializă efectuată. În localitățile cu mai multe unități de dializă, se va desemna o singură unitate pentru tratamentul cazurilor HIV pozitive, în vederea creșterii eficienței utilizării aparatelor de dializă. Toate operațiunile de curățenie și dezinfecție care țin de sectorul respectiv, vor fi făcute separat de restul aparaturii utilizate la ceilalți bolnavi.11. Educația sanitarăÎn cursul ședințelor de dializă, personalul medical se va ocupa de educația sanitară a fiecărui bolnav, privind respectarea regulilor de igienă individuală și a normelor de igienă și epidemiologice ale unității de dializă.