ORDIN nr. 2.493 din 8 iulie 2019pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 19 iulie 2019    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 8(1) În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 490 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii“ (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale“ (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P), 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ și 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.(2) În capitolul 16 „Funcțiunea conturilor“ se introduce funcțiunea contului 490 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, cu următorul cuprins:Contul 490 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor.Contul 490 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» este un cont de pasiv.În creditul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:– valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (681).În debitul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:– diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (781).Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.(3) În funcțiunea contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere“ din cadrul capitolului 16 „Funcțiunea conturilor“ se adaugă elementul „valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (490)“.(4) În funcțiunea contului 781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare“ din cadrul capitolului 16 „Funcțiunea conturilor“ se adaugă elementul „sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor corespunzătoare avansurilor acordate furnizorilor (490)“.  +  Articolul 9În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 490 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii“ (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale“ (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P), 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ și 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.  +  Articolul 10(1) În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 490 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii“ (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale“ (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P), 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ și 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.(2) În funcțiunea contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere“ din cadrul capitolului 10 „Funcțiunea conturilor“ se adaugă elementul „valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (490)“.  +  Articolul 11Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 12În Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, punctul 1, litera b) a capitolului I se modifică după cum urmează:b) cedarea folosinței bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane fizice care desfășoară activități producătoare de venit și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal;  +  Articolul 13Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 13 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 14 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 15 a fost abrogat de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 )
    Ministrul finanțelor publice, viceprim-ministru, interimar,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 8 iulie 2019.Nr. 2.493.  +  ANEXĂAbrogat. (la 30-07-2020, ANEXA a fost abrogată de Articolul 11 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 ) -----