DECRET nr. 255 din 22 septembrie 1948pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publică şi trecerea în folosinţă Ministerului Artelor şi Informaţiilor a tablourilor, obiectelor de arta şi bibliotecii din succesiunea Dr. C. Angelescu
EMITENT
  • MINISTERUL ARTELOR
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 220 din 22 septembrie 1948     +  Articolul UNICSe expropriaza pentru cauza de utilitate publică şi se trec în folosinţă Ministerului Artelor şi Informaţiilor tablourile, obiectele de arta şi biblioteca din succesiunea Dr. C. Angelescu. -----------