ORDIN nr. 89 din 14 august 2018pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 24 august 2018    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 6, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (3), art. 51 și art. 73 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017,președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având același obiect își încetează aplicabilitatea.
    Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
    Cristiana Doina Tudor
    București, 14 august 2018.Nr. 89.  +  AnexăNORMEprivind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilorfinanciari și a firmelor de audit