ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 9 iunie 2000pentru modificarea art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLitera a) a articolului 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilati, răniţii, urmaşii şi părinţii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revoluţiei şi care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;"PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Secretariatul de Statpentru ProblemeleRevoluţionarilordin Decembrie 1989Cristian Alexandrescu,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborPreşedintele CaseiNaţionale de Asigurăride Sănătate,Alexandru CiocalteuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----