HOTĂRÂRE nr. 1.945 din 11 septembrie 1968privind unele măsuri referitoare la învăţămîntul seral şi fără frecventa de la şcolile de specializare postliceala
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 123 din 16 septembrie 1968    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Învăţămîntul seral la şcolile de specializare postliceala se organizează sub forma de secţii serale în cadrul şcolilor de specializare postliceala cu învăţămînt de zi şi sub forma de şcoli serale de specializare postliceala.Pentru specialitatile cu caracter economic - financiar şi administrativ se poate organiza şi învăţămînt fără frecventa, sub forma de secţii în cadrul şcolilor de specializare postliceala.  +  Articolul 2Angajaţii admişi în învăţămîntul seral al şcolilor de specializare postliceala beneficiază de următoarele înlesniri: a) vor fi programati în schimburi de producţie care să le permită frecventarea regulată a cursurilor; b) nu vor presta ore de muncă suplimentară în zilele de curs; c) vor putea fi transferati, la cerere, în măsura posibilităţilor, într-o organizaţie socialistă ori într-o subunitate a acesteia, subordonata aceluiaşi organ central sau local, din localităţile în care se organizează învăţămîntul seral în specialitatea lor; d) pentru prezentarea la examenele de promovare a fiecărui an de studii şi la examenul de absolvire, li se acordă cîte un concediu fără plata de pînă la 30 de zile calendaristice anual. Concediul se acordă, la cerere, eşalonat sau integral.  +  Articolul 3Angajaţii admişi în învăţămîntul fără frecventa al şcolilor de specializare postliceala beneficiază de următoarele înlesniri: a) cîte un concediu fără plata de pînă la 30 de zile calendaristice anual, pentru prezentarea la examenele pentru promovarea fiecărui an de studii şi la examenul de absolvire. Concediul se acordă, la cerere, eşalonat sau integral; b) cazare gratuita în cămine, în limita posibilităţilor şi masa contra cost la cantine, în timpul sesiunilor de examene.  +  Articolul 4Încadrarea personalului didactic de conducere şi de predare din învăţămîntul seral al şcolilor de specializare postliceala se va face potrivit dispoziţiilor legale stabilite pentru învăţămîntul de zi al acestor şcoli, iar salarizarea se va face cu salariile tarifare prevăzute pentru personalul didactic de conducere şi de predare de la învăţămîntul de zi, sporite cu 10 - 15%.Criteriile de acordare a sporului vor fi stabilite de Ministerul Învăţămîntului, împreună cu Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare şi Salarizare.  +  Articolul 5Salarizarea personalului didactic de la învăţămîntul fără frecventa al şcolilor de specializare postliceala se va face potrivit dispoziţiilor legale stabilite pentru învăţămîntul fără frecventa al liceelor de specialitate.p. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ILIE VERDET-------