RECTIFICARE nr. 4.440 din 2 iunie 2020referitoare la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.440/2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iunie 2020    În cuprinsul Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.440/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 10 iunie 2020, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 1 [cu referire la norma de la art. 4 alin. (3^2) din ordinul de bază], în loc de: „... în perioada 15-18 iulie 2020.“ se va citi: „... în perioada 15-18 iunie 2020.“----