HOTĂRÂRE nr. 1.652 din 30 iulie 1968privind încadrarea unităţilor agricole cooperatiste pe zone de fertilitate, în vederea aplicării impozitului fix pe hectar
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 7 august 1968    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru aplicarea impozitului fix pe hectar, unităţile agricole cooperatiste se încadrează în zonele de fertilitate prevăzute în anexa la prezenta hotărîre *).  +  Articolul 2Prezenta hotărîre se aplică începînd cu impozitul cuvenit pe anul 1968.------------- Notă *) Anexa se va difuza prin grija Ministerului Finanţelor.p. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ILIE VERDET---------