LEGE Nr. 52 din 29 mai 1992privind depunerea unor sume în contul "Moldova"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 2 iunie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se autorizeaza Guvernul României ca din fondul de rezerva, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1992, să depună în contul "Moldova", deschis la "Bankcoop" - S.A., suma de 150 milioane lei.  +  Articolul 2Pentru sumele depuse în contul "Moldova" ÎN ANUL 1992, regiile autonome şi societăţile comerciale sînt scutite de plată impozitului pe profit.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Finanţelor va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi. NOTĂ: Legea nr. 52 a fost adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor în şedinţele din 27 mai 1992 şi, respectiv, 28 mai 1992 şi a fost promulgată prin Decret nr. 112 din 28 mai 1992.