HOTĂRÂRE nr. 922 din 18 noiembrie 1963privind unele măsuri pentru stimularea contractarilor de carne şi lapte
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 42 din 2 decembrie 1963    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:1. Membrii gospodariilor agricole colective precum şi ceilalţi crescatori individuali de animale, care încheie contracte cu statul pentru livrarea a cel puţin 150 litri lapte de fiecare vacă, vor putea cumpara pentru completarea necesarului de furaje prin unităţile comerţului socialist, la preţ de vânzare cu amănuntul, următoarele cantităţi de furaje concentrate: - 0,400 kg pentru fiecare litru de lapte cu procent de 3,5% grasime în perioada 1 noiembrie-30 aprilie; - 0,200 kg pentru fiecare litru de lapte cu procent de 3,5% grasime, în celelalte luni ale anului. Ministerul Industriei Alimentare va asigura în anul 1964 contractarea şi prelucrarea de la membrii gospodariilor agricole colective şi de la ceilalţi crescatori individuali de animale cel puţin 1.000.000 hl de lapte de vacă.2. Membri gospodariilor agricole colective şi ceilalţi crescatori individuali din raioanele prevăzute în anexa, în măsura în care nu au resurse suficiente pentru a creşte şi contracta cu organizaţiile Ministerului Industriei Alimentare un număr mai mare de porci, vor putea cumpara prin unităţile comerţului socialist pentru completarea necesarului de furaje, câte 3 kg furaje concentrate pentru fiecare kilogram porc viu contractat şi livrat către unităţile Ministerului Industriei Alimentare. Ministerul Industriei Alimentare va asigura de la aceşti crescatori contractarea şi prelucrarea în anul 1964 a cel puţin 8.000 tone greutate vie carne porc.3. Pentru completarea necesarului de furaje, crescatorii de furaje, crescatorii de animale cu gospodării individuale, din zonele de deal şi munte, care încheie contracte cu statul pentru livrarea de viţei, vor putea cumpara cantităţi de porumb de la unităţile comerţului socialist, la preţ de vânzare cu amănuntul:- pentru un vitel livrat la 150-200 kg greutate vie, câte 0,700 kg pentru fiecare kilogram greutate vie;- pentru un vitel livrat peste 300 kg greutate vie, câte 1,500 kg pentru fiecare kilogram greutate vie.Ministerul Industriei Alimentare va asigura de la aceşti crescatori contractarea şi preluarea în anul 1964 a 120.000 capete tineret bovin, corespunzător la 30.000 tone carne greutate vie.4. Vânzarea de furaje concentrate potrivit prevederilor prezentei hotărîri se va face pentru contractele de carne de porc şi lapte de vacă cu începere de la data apariţiei hotărîrii. Prevederile art. 3 se vor aplica pentru toate contractele de tineret bovin care vor fi executate după data de 1 februarie 1964.5. Ministerul Industriei Alimentare va urmări separat contractarea şi preluarea de tineret bovin, de carne de porc şi lapte de vacă, care se realizează pe baza vânzării de furaje concentrate şi va raporta trimestrial Consiliului de Miniştri, realizarea sarcinilor prevăzute în prezenta hotărîre.6. Crescatorii de animale cu gospodărie individuală din zonele de deal şi munte care contractează cu statul lapte şi carne şi au asigurate condiţiile de cazare şi furaje, vor putea obţine cel mult 3.000 lei pentru o vacă sau juninca şi 1.200 lei pentru o vitea.7. În vederea obţinerii unei producţii mărite de carne şi lapte care să asigure posibilitatea creşterii cantităţilor ce se contractează cu statul, Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi al oraşului Bucureşti vor lua măsuri corespunzătoare pentru creşterea producţiei pe suprafeţele de izlaz, fanete şi pe suprafeţele cultivate cu plante furajere, pentru a asigura nutreturile necesare animalelor proprietatea obsteasca şi animalelor proprietatea membrilor gospodariilor agricole colective.Plata pentru lucrările efectuate în vederea creşterii producţiei pe izlazuri, către staţiunile de maşini şi tractoare, se va face în bani în anul următor executării lor. Modul de folosinţă al izlazurilor atribuite gospodariilor agricole colective nu va putea fi schimbat decât cu aprobarea Consiliului Superior al Agriculturii. Comitetele executive ale sfaturilor populare vor asigura posibilităţile de pasunat pentru animalele proprietatea crescatorilor cu gospodării individuale din zonele de deal şi munte, pe păşunile comunale, în goluri de munte şi pădurile în care au acces la pasunat. Crescatorii de animale din aceasta zona sînt scutiţi de taxe de pasunat pentru vaci, dacă încheie contracte cu statul pentru cel puţin 150 litri lapte anual de fiecare vacă.Preşedintele Consiliului de MiniştriIon Gheorghe Maurer-------