ORDIN nr. M.92/69/1.763/C/122.450/307/18/522/2020privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.92 din 5 mai 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 69 din 8 mai 2020
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI Nr. 1.763/C din 12 mai 2020
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII Nr. 122.450 din 8 mai 2020
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE Nr. 307 din 8 mai 2020
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE Nr. 18 din 8 mai 2020
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ Nr. 522 din 8 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020  Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1 lit. d), e), g) și k), ale art. 38 alin. 1 lit. c), e) și h), ale art. 40 alin. 1 lit. b)-g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. d) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea art. 6^1 din Legea nr. 446/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiției, directorul Serviciului Român de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorul Serviciului de Protecție și Pază emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 și 686 bis din 19 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Paragraful 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „13.Astmul bronșicInaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  2. Paragraful 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „16.Bronșectazia confirmată bronhoscopic și/sau computer tomograficInaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  3. La notele de la capitolul III „Bolile aparatului cardiovascular“, nota* se modifică și va avea următorul cuprins:* Pentru MAI, MJ/ANP, STS și SIE.4. La paragraful 40, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „40.a) gradul I - ușoară - cu T.A. sistolică între 140-159 mm Hg și/sau T.A. diastolică între 90-99 mm Hg, permanent;InaptInaptApt dacă este controlată terapeutic Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N. Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori“
  5. La paragraful 44, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „44.b) tahicardia sinusală cu peste 120 pulsații/minut în ortostatism, permanentă, documentată medical;InaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori“
  6. La paragraful 45, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „45.a) bloc atrio-ventricular de gradul I;InaptInaptInapt Apt* Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori“
  7. La paragraful 68, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „68.a) acute;InaptInaptInapt Apt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori“
  8. La paragraful 71, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „71.b) boală de reflux gastro-esofagian - documentație endoscopicăInaptInaptInapt Apt pentru SIE“
  9. Paragraful 72 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „72.Gastritele cronice, indiferent de etiologie, documentate endoscopic și histologicInaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  10. Paragraful 83 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „83.Litiază biliară, coledociană sau pancreatică, neoperatăInaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii“
  11. Paragraful 87^1 se abrogă.12. Paragraful 89 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „89.Hiperglicemia intermediară (110-125 mg/dl)InaptInaptInapt Apt* Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori“
  13. Paragraful 92 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „92.Hiperuricemia asimptomaticăInaptInaptInapt Apt* Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori“
  14. Paragraful 95 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „95.Obezitate 1, 2 gradul I, II și IIIInaptInaptInapt Gradul I și II - Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  15. La paragraful 98, literele a), c), e), f), g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „98.a) hipotiroidism subclinic;InaptInaptInaptApt pentru SIE
  ......................................................…..........................................................
  c) hipertiroidism subclinic;InaptInaptInaptApt pentru SIE
  ..........................................................…............................................................
  e) tiroiditele acute și subacute;InaptInaptInaptApt pentru SIE
  f) tiroiditele cronice;InaptInaptInaptApt pentru SIE
  g) gușa nodulară netoxică;InaptInaptInaptApt pentru SIE“
  16. La notele de la capitolul VII „Boli ale glandelor endocrine“, nota* se modifică și va avea următorul cuprins:* Pentru MAI, MJ/ANP, STS și SIE.17. Paragraful 137 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „137.Leziuni odontale simple și complicate cu sau fără afectare parodontală netratate - max. 6 afecțiuni pe arcadăInaptInaptInapt Apt pentru SIE“
  18. Paragraful 139 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „139.Anomalii dento-maxilare cu tulburări funcționaleInaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii“
  19. Paragraful 140 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „140.Tulburări în consolidarea fracturilor oaselor maxilareInaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  20. Paragraful 169 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „169.Ptoza palpebralăInaptInaptInaptApt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  21. Paragraful 172 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „172.Pterigion neoperat sau operat și recidivatInaptInaptInaptApt pentru SIE după rezolvarea chirurgicală“
  22. Paragraful 179 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „179.Cataracta - toate formeleInaptInaptInaptApt pentru SIE după rezolvarea chirurgicală“
  23. Paragraful 193 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „193.Miopie și hipermetropie peste 3 d*Inapt-InaptApt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  24. La paragraful 223, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „223.a) neoperat;InaptInaptInaptApt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  25. La paragraful 255, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „255.c) herniile neoperate indiferent de sediuInaptInaptInaptApt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată“
  26. Paragraful 278 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „278.Stafilococii cutanate: - stafilococii pilosebacee; - stafilococii ale pielii glabre; - stafilococii ale glandelor sudoripare; - strepto-stafilococii cutanate; - afecțiuni produse prin acțiunea toxinelor stafilococice persistente și rebele la tratament, cu documentație de specialitateInaptInaptInapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii“
  27. La paragraful 293, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „293.b) cu evoluție benignă și cu răspuns constant favorabil la tratamentInaptInaptInaptApt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii“
  28. Paragraful 308 se abrogă.29. Paragraful 309 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Eugen Nedelcu
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
  Lucian-Silvan Pahonțu
  -----