PROCEDURĂ din 6 mai 2020pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 7 mai 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 951 din 6 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367 din 7 mai 2020.
     +  Articolul 1Solicitarea punerii în circulație a trenurilor internaționale special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de către operatorul de transport feroviar de călători, licențiat în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, denumit în continuare operator de transport feroviar.  +  Articolul 2Operatorul de transport feroviar va solicita administratorului infrastructurii feroviare punerea în circulație a trenului internațional special comandat cu cel puțin 48 de ore înainte de ora programată pentru expedierea trenului în cursă. Solicitarea va conține următoarele informații:a) datele de identificare ale operatorului de transport feroviar;b) compunerea trenului de călători, caracteristici tehnice de exploatare și capacitate de transport;c) orele de circulație a trenurilor pe rețeaua feroviară din România, stația de expediere și stația de destinație a trenului.  +  Articolul 3Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. emite telegrama de circulație în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării din partea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., aceasta comunicând solicitantului trasa feroviară și condițiile de circulație a trenului pe rețeaua CFR.  +  Articolul 4Trenurile internaționale special comandate cu plecare și sosire din România vor fi compuse din tipurile de vagoane agreate de operatorii feroviari de transport internațional de călători, desemnați de statele de origine, destinație sau tranzitate. Transportul feroviar internațional se va efectua cu respectarea tuturor regulilor de distanțare, nu mai mult de 4 călători în compartiment, cușetă sau echivalent pentru vagoane-salon, după caz.  +  Articolul 5(1) Transportul rutier către stația de îmbarcare pentru trenul internațional se organizează conform legislației în vigoare de către agentul de recrutare sau reprezentantul acestuia, numit în continuare agent de recrutare. Agentul de recrutare va organiza și va permite transportul către stația de cale ferată de îmbarcare numai după primirea acordului de la Comandamentul de supraveghere prevăzut la art. 6 alin. (2) pentru trenul ce urmează să plece. Deplasarea va fi organizată de agentul de recrutare astfel încât mijloacele de transport să ajungă în stația feroviară de îmbarcare conform programului stabilit de Comandamentul de supraveghere, după consultarea secției regionale de poliție transporturi pe raza căreia se află stația feroviară de îmbarcare/debarcare.(2) Agentul de recrutare este responsabil cu asigurarea de măști de protecție împotriva COVID-19 pentru toți călătorii care se vor îmbarca în trenuri și de faptul că aceștia poartă echipamentul încă de la coborârea din mijloacele de transport rutier, publice sau individuale. Personalul de tren nu va permite accesul în vagon călătorilor care nu au echipament de protecție.(3) Agentul de recrutare este răspunzător și de:a) transmiterea la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. a datelor de identificare ale firmei de recrutare a forței de muncă și a numelui, prenumelui și numărului de telefon ale reprezentantului firmei respective, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora plecării trenului;b) transmiterea la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. a listelor de călători în vederea întocmirii repartiției nominale și a solicitării de aprobare a transportului, cu 48 de ore înainte de ora plecării trenului;c) respectarea programului de prezentare la îmbarcare și de repartiție nominală a persoanelor care călătoresc, pe locuri și vagoane, în conformitate cu diagrama vagoanelor, indicațiile personalului de tren și prevederile ordonanțelor militare sau ale altor reglementări în vigoare privind distanțarea socială;d) verificarea călătorilor în momentul îmbarcării și debarcării în și din vagoane, a posibilelor simptome asociate infecției COVID-19.(4) Comandamentul de supraveghere va transmite la secția regională de poliție transporturi pe raza căreia se află stația feroviară de îmbarcare/debarcare listele de călători primite de la agentul de recrutare potrivit alin. (3) în cel mai scurt timp de la primirea acestora, pentru a verifica dacă există persoane care sunt în izolare la domiciliu sau carantină ca măsură de prevenire și gestionare a infecțiilor COVID-19, precum și datele de identificare ale firmei de recrutare a forței de muncă și numele, prenumele și numărul de telefon ale reprezentantului firmei respective, care va furniza informații privind deplasarea călătorilor către/dinspre stația feroviară de îmbarcare/debarcare.(5) În cel mult 12 ore de la primirea listelor, secția regională de poliție transporturi va transmite Comandamentului de supraveghere datele de identificare a persoanelor de pe lista de călători aflate în izolare la domiciliu sau carantină, care au interdicție la îmbarcare.(6) Nu vor fi îmbarcați în vederea deplasării călători care provin din zonele pentru care a fost stabilită măsura de carantinare sau care sunt în carantină sau izolare la domiciliu, în condițiile legii.(7) Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., la solicitarea scrisă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, va transmite listele de lucrători sezonieri, inclusiv ale celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile. Ministerul Muncii și Protecției Sociale trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 6(1) Organizarea și supravegherea debarcării călătorilor din mijloacele rutiere de transport în proximitatea stației de cale ferată și îndrumarea acestora către tren vor fi în responsabilitatea sucursalelor regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. și a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. Responsabilitatea sucursalelor regionale include și debarcarea din tren și părăsirea organizată a incintei stației, la sosirea călătorilor din străinătate. În ambele situații conducerea sucursalelor regionale de cale ferată va solicita secțiilor regionale de poliție transporturi acordarea sprijinului necesar pentru asigurarea respectării ordinii și a normelor privind distanțarea socială de către călători.(2) Pentru respectarea normelor de distanțare socială în contextul prezentei proceduri, prevăzute de reglementările în vigoare, la nivelul sucursalelor celor două companii se constituie un comandament de supraveghere sub conducerea celor doi directori de sucursale.(3) În termen de 48 de ore de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, comandamentul de supraveghere va prezenta un plan de organizare pentru zonele relevante din proximitatea stației de cale ferată, inclusiv a drumului de acces până și de la tren.(4) Planul va fi stabilit cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare și va fi înaintat Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. și Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., după consultarea secției regionale de poliție transporturi pe raza căreia se află stația feroviară de îmbarcare/debarcare.  +  Articolul 7Operatorul de transport rutier de persoane care efectuează transport prin servicii ocazionale notifică Autoritatea Rutieră Română cu privire la efectuarea cursei, conform procedurilor aplicabile. Autoritatea Rutieră Română informează în mod operativ Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu privire la notificarea primită.  +  Articolul 8Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier controlează desfășurarea transportului rutier spre/dinspre stația de cale ferată stabilită pentru plecarea/sosirea trenului internațional, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a celor aplicabile pe perioada stării de urgență, și aplică sancțiuni contravenționale conform art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.----