ORDIN nr. 525 din 23 aprilie 2020privind completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 1.166/2019 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 5 mai 2020    Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; – Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; – Referatul de aprobare înregistrat la Direcția generală politici, strategii și programe în domeniul sportului cu nr. 1.119 din 8.04.2020, în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.166/2019 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1002 și 1002 bis din 12 decembrie 2019, se completează după cum urmează:1. Înanexa nr. 2 la metodologie, la articolul 3, după punctul 3.5 se introduce un nou punct, punctul 3.5^1, cu următorul cuprins:3.5^1. Prin derogare de la dispozițiile pct. 3.4, pe perioada stării de urgență, Federația Română de ………. restituie sume din totalul finanțării aprobate prin prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 3.5.2. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 3, după punctul 3.5 se introduce un nou punct, punctul 3.5^1, cu următorul cuprins:3.5^1. Prin derogare de la dispozițiile pct. 3.4, pe perioada stării de urgență, Federația Română de ………. restituie sume din totalul finanțării aprobate prin prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 3.5.3. În anexa nr. 4 la metodologie, la articolul 3, după punctul 3.5 se introduce un nou punct, punctul 3.5^1, cu următorul cuprins:3.5^1. Prin derogare de la dispozițiile pct. 3.4, pe perioada stării de urgență, Federația Română de ………. restituie sume din totalul finanțării aprobate prin prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 3.5.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul tineretului și sportului,
    Marian Ionuț Stroe
    București, 23 aprilie 2020.Nr. 525.----