HOTĂRÂRE nr. 433 din 25 mai 2000privind majorarea cheltuielilor de capital ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe anul 2000 pentru realizarea obiectivului "Alimentare cu apa potabilă a localităţii Bozanta Mare din judeţul Maramures", în vederea inlaturarii efectelor calamităţilor naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 31 mai 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă majorarea cheltuielilor de capital prevăzute în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe anul 2000 la capitolul 64.01 "Mediu şi ape" cu suma de 10.000.000 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2000, pentru realizarea obiectivului "Alimentare cu apa potabilă a localităţii Bozanta Mare din judeţul Maramures", în vederea inlaturarii efectelor calamităţilor naturale.  +  Articolul 2Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se vor contracta de către beneficiar Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., în condiţiile art. 16 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 15.1 lit. b) din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 727/1993, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4.2 liniuţa a 2-a şi art. 8.2 lit. p) din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592/1993, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Până la elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, potrivit legii, se aproba deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi valoric. Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situaţiilor de lucrări executate, însuşite de beneficiar.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe anul 2000.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statMinistrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------