PROTOCOL din 11 februarie 2020prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole și festivaluri, încheiat între UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, și Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), ASOCIAȚIA FAPTE, ARTEXIM și ARCUB, S.C. UNTOLD - S.R.L., S.C. EMAGIC LIVE - S.R.L. și S.C. FESTIVALTICKETS MANAGEMENT - S.R.L. (ELECTRIC-CASTLE), pe de altă parte
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 9 aprilie 2020    Notă
    Conținut de DECIZIA nr. 46 din 26 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 298 din 9 aprilie 2020.
    Încheiat astăzi, 11 februarie 2020, între:UCMR - ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (UCMR-ADA), organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 3/1997, cu sediul în București, Str. Ostașilor nr. 12, sectorul 1, având cod de identificare fiscală RO 8887006, reprezentată prin doamna Ana Achim, în calitate de manager general;Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), cu sediul în București, str. Louis Blanc nr. 8, parter, sectorul 1, având cod de identificare fiscală 36519999, reprezentată prin domnul Guido Janssens, în calitate de vicepreședinte;Asociația Fapte, cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 5, bl. VI, ap. 62, având cod de identificare fiscală 31425230, reprezentată prin domnul Alin Vaida, în calitate de președinte;S.C. Untold - S.R.L., cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu nr. 122 A, având cod unic de înregistrare 351137, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3105/2015, reprezentată prin domnul Sebastian Dorel Ferent, în calitate de administrator;S.C. Emagic Live - S.R.L., cu sediul în București, str. Arhitect Louis Blanc nr. 8, parter, camera 1, București, sectorul 1, având cod unic de înregistrare 30704075, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/12756/2013, reprezentantă prin domnul Guido Janssens, în calitate de administrator;S.C. Festival Tickets Management - S.R.L., cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Piezișă nr. 19, cam. 6, având cod unic de înregistrare 35190617, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3329/2015, reprezentată prin domnul Iulian Obogeanu, în calitate de administrator;ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, cu sediul în București, str. Lipscani nr. 84-90, cu adresa de corespondență în București, str. Gabroveni nr. 50-53, sectorul 3, având cod de identificare fiscală 9658744, reprezentată prin domnul Lucian Ghimiși, în calitate de director;ARTEXIM, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 8, et. 2, sectorul 1, având cod de identificare fiscală 3647029, reprezentată prin domnul Mihai Radu Constantinescu-Manoilescu, în calitate de director general;membri ai Comisiei de negociere a Metodologiei privind remunerațiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole, festivaluri sau alte manifestări artistice muzicale, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 104/2019, potrivit negocierilor purtate, am convenit încheierea prezentului protocol care cuprinde forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole și festivaluri.Negocierile purtate în cadrul Comisiei de negociere a metodologiei privind remunerațiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole, festivaluri sau alte manifestări artistice muzicale, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 104/2019, nu au avut drept obiect și nu modifică remunerațiile prevăzute la punctele B și C ale tabelului prevăzut la art. 4 din metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 189/2010, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 16 iunie 2011 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 203/2011, utilizări pentru care metodologiile anterior menționate rămân aplicabile.În urma negocierilor purtate, părțile au convenit forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole și festivaluri, după cum urmează:METODOLOGIE din 11 februarie 2020privind comunicarea publică a operelor în spectacole și festivaluri