HOTĂRÂRE nr. 271 din 2 aprilie 2020pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U."
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 8 aprilie 2020  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.“, situat în municipiul București, strada Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării
  și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 2 aprilie 2020.Nr. 271.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.“
  Titular: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și AdministrațieiBeneficiar: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“- S.A., pe perioada realizării investiției Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), după realizarea investițieiAmplasament: municipiul București, str. Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2  +  Indicatorii tehnico-economici  +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----