ORDIN nr. 63 din 24 aprilie 2000privind concursul public de oferte nr. 11/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 18 mai 2000  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, având în vedere:. solicitarile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare, adresate Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;. prevederile art. 9 şi 40 din Legea minelor nr. 61/1998;. prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. +(40)1-313.22.04, fax +(40)1-210.74.40, e-mail , oferă în vederea concesionarii activităţilor miniere de explorare, în condiţiile Legii minelor nr. 61/1998, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/1998 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 14/1999, perimetrele miniere prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Durata concesionarii activităţilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului de explorare şi cu drept de preemţiune la obţinerea licenţei de exploatare.  +  Articolul 3În scopul întocmirii ofertelor Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale asigura accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidenţialitate, pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Ofertele pentru concesionarea activităţilor miniere de explorare se depun la Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Condiţiile de participare, conţinutul minimal al ofertelor şi modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selecţie a ofertelor - Runda 11/2000 explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 6Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licenţei solicitate.  +  Articolul 7Deschiderea ofertelor va avea loc în şedinţa publică la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Data şi ora şedinţei publice de deschidere a plicurilor se anunta la depunerea ofertelor. Nerespectarea conţinutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selecţie a ofertelor - Runda 11/2000-explorare, şi a coordonatelor perimetrului de explorare oferit determina descalificarea ofertantului.  +  Articolul 8Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile şi va comunică tuturor ofertanţilor rezultatul evaluării.  +  Articolul 9În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea scrisă a ofertanţilor respinsi Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale este obligată să soluţioneze contestaţia şi sa comunice răspunsul sau contestatarului.  +  Articolul 10Negocierea licenţelor de explorare cu castigatorii concursului începe după finalizarea contestaţiilor şi durează 30 de zile.  +  Articolul 11Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Mihail Ianas  +  Anexă                                LISTA             cuprinzând perimetrele de explorare - Runda 11/2000
    Nr. crt.Denumirea perimetruluiLocalizarea perimetrului (judeţul)Suprafaţa (km2)Coordonate - STEREO 70Resurse  
    XYmineraleObservaţii
    1234567
    1.GUŞEŢEL IIIBistriţa- Năsăud10,03670 250466 000Calcare macrocristaline marmoreene  
          670 250470 000  
            688 000470 000  
            668 017467 591    
            667 970467 470    
            667 747467 321    
            667 582467 262    
            667 133466 679    
            667 000466 000    
    2.TĂTĂRUSBihor10,71635 900290 620Nisipuri bituminoase şi lignit  
            635 900294 200  
            632 900294 060  
            632 900290 500    
    3.JIBOUSălaj10,00643 000364 500Ape sulfuroase medicinale  
            643 000367 000  
            639 000367 000  
            639 000364 500    
    4.IZVERNAMehedinţi15,51389 300309 450Ape minerale  
            394 000309 450    
            394 000312 750    
            389 300312 750    
    5.PĂDUREA CRAIULUIBihor10,00634 500302 000Ape minerale  
          634 500306 000    
            632 000306 000    
            632 000302 000    
    6.NUCET- MOVILADâmboviţa10,00364 275539 650Nisip şi pietriş  
          364 275546 000    
            362 700546 000    
            362 700539 650    
    7.VALEA PUCIOASA- CEPTURAPrahova10,38398 650603 420Lignit  
          398 750607 450    
          396 180607 500    
            396 050603 500    
    8.PĂCUREŢI- MATIŢA- MĂGURA*)Prahova12,0406 589588 255Nisipuri bituminoase  
          406 738594 252  
          404 739594 302    
            404 590588 305    
    9.DECEA TERASĂAlba10,23546 000404 500Nisip şi pietriş  
          546 000406 600    
            541 640406 458    
            541 378405 856    
            541 372405 756    
            541 700404 000    
    10.LORĂUBihor10,15606 660318 650Calcare dolomiticeCu excepţia următorului perimetru
            606 660321 150
            602 600321 150   XY
            602 600318 650   605 822318 913
                  605 914318 920
                  605 915319 081
                  605 823319 080
                  605 810319 073
  ---------------- Notă *) Câştigătorul concursului de oferta pentru perimetrul de explorare a nisipurilor bituminoase Pacureti-Matiţa-măgura va avea obligaţia ca pe durata executării lucrărilor prevăzute în licenta de explorare să asigure măsurile necesare pentru a nu influenţa în mod negativ operaţiunile petroliere din perimetrul de dezvoltare-exploatare Matita-Valea Dulce.