ORDIN nr. 210 din 14 martie 2000privind aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare - 003
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 22 mai 2000    Ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 12 lit. j) şi z) şi ale art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, ale art. 32 lit. a), b), w) şi x) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1999 şi ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 182/1999,în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare - 003, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile anexei vor fi prelucrate periodic, conform reglementărilor specifice în vigoare, cu întregul personal care lucrează sau concura la siguranţa circulaţiei trenurilor.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică agenţilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.  +  Articolul 4Direcţia generală a transporturilor feroviare din cadrul Ministerului Transporturilor, precum şi Autoritatea Feroviara Română - AFER din subordinea Ministerului Transporturilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------- Notă *) Anexa se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi, inclusiv furnizorilor feroviari de produse şi servicii, prin publicaţiile proprii ale Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. şi ale Autorităţii Feroviare Române - AFER.Ministrul transporturilor,Traian Basescu-------