HOTĂRÎREA nr. 43 din 3 februarie 1992de completare a unor dispoziţii din Hotărîrea Guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 februarie 1992    Guvernul României hotărăşte: Articolul 4 litera x) din Hotărîrea Guvernului nr. 1295/1990, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 318/1991, se completează şi va avea următorul cuprins: "x) înscrierea drepturilor de ipoteca şi de gaj 1,5% la cuantumul din creanta garantat de valoarea bunului ipotecat sau gajat, dar nu mai mult de 10.000 lei. Înscrierea mai multor garanţii cu ipoteca şi gaj, la acelaşi credit, nu poate depăşi taxa maxima prevăzută mai sus." PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea----------------------