ORDIN nr. 208 din 10 februarie 2020pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46.654 din 15.01.2020 al Direcției schimbări climatice și dezvoltare durabilă,ținând cont de art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare: – Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;– Decizia (UE) 2017/2.240 a Consiliului din 10 noiembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; și – Decizia nr. 2.106/2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în ceea ce privește modificarea anexelor I și II la acord, în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  București, 10 februarie 2020.Nr. 208.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.851/2011)
  Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  alocate operatorilor de aviație pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020
  Nr. crt.Numele operatoruluiIdentificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)AnulNumăr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  1.S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM - S.A.26582013135.528
  2014135.528
  2015135.528
  2016135.528
  2017135.528
  2018135.528
  2019135.528
  2020136.559
  2.S.C. CARPATAIR - S.A.26254201324.618
  201424.618
  201524.618
  201624.618
  201724.618
  201824.618
  201924.618
  202024.618
  3.VISION AIRLINES2729820130
  20140
  20150
  20160
  20170
  20180
  20190
  20200
  4.S.C. BLUE AIR AVIATION - S.A.306002013153.915
  2014153.915
  2015153.915
  2016153.915
  2017153.915
  2018153.915
  2019153.915
  2020153.915
  -----