ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 14 din 4 februarie 2020pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020  Având în vedere că în anul 2019 România a obținut statutul de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE, luând în considerare necesitatea achitării de către Institutul Național de Statistică a cotizațiilor aferente anului 2019, precum și pentru următorii ani în care România are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE, precum și că plata cotizației pe anul 2019 pentru statutul de asociat trebuie efectuată în cel mai scurt timp, respectiv 30 de zile de la data emiterii facturii aferente anului 2019,ținând seama de faptul că neplata contribuțiilor financiare, actualizate cu rata oficială a inflației din țara gazdă aferentă anului calendaristic anterior celui de referință, potrivit Rezoluției revizuite a Consiliului OCDE privind parteneriatele în cadrul organismelor OCDE, duce la suspendarea, respectiv încetarea dreptului de participare a României în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE,avându-se în vedere că în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează capacitatea de asumare a obligațiilor financiare și de asemenea participarea României la OCDE, cu următoarele consecințe negative:a) impactul negativ asupra producției de date statistice fiabile, relevante și de calitate care trebuie să se bazeze pe standarde și metodologii agreate la nivel internațional,b) sincope în implementarea recomandărilor Consiliului privind bunele practici statistice, c) nerespectarea programului de comparabilitate internațională între statele membre,ținând cont de faptul că accederea României la acest comitet constituie un pas important spre realizarea obiectivului general de aderare de facto a României la OCDE, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 „Lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este membră“, la punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, poziția 53 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  „53.OCDE - Comitetul de Statistică și Guvernanță în StatisticăParis19612019Institutul Național de StatisticăRomânia participă, începând cu anul 2019, cu statut de asociat, la activitatea Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică“
  2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“, la subcapitolul „Institutul Național de Statistică“, poziția 2 va avea următorul cuprins:
  „2.OCDE - Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statisticăeuro21.000 Sumele reprezentând cotizațiile anuale se actualizează cu rata oficială a inflației din țara gazdă, aferentă anului calendaristic anterior celui de referință“
   +  Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 6,041.10 euro în vederea participării României ca asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE, pentru anul 2019, precum și plata cotizației anuale în valoare de 21.000 euro pentru anii următori în care România are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE.(2) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale pentru Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.(3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în funcție de cursul oficial al BNR de la data efectuării plății.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ionel Dancă
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Andrei Tudorel
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 februarie 2020.Nr. 14.-----