ORDIN nr. 14 din 5 februarie 2020privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 7 februarie 2020    Având în vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) și a^1), ale art. 175 alin. (2) lit. d), ale art. 178 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a) și a^1) și ale art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4)-(6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1098 din 27 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 5 februarie 2020.Nr. 14.  +  ANEXĂ METODOLOGIEpentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și deaprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale