ORDIN nr. 16 din 5 februarie 2020pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 7 februarie 2020    Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) și ale art. 138 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 74 alin. (4) din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș, furnizorii de gaze naturale și operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 5 februarie 2020.Nr. 16.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite